Sākums Izglītība Projekti Karjeras izglītība
Pie "Karjeras kompasa" kopā ar nodarbību vadītāju Agitu Šmitiņu

Vidusskolēni diskutēja par apzinātas izvēles nozīmi karjeras veidošanā

9. martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un  profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros Dobeles Valsts ģimnāzijā notika  Karjeras attīstības atbalsta pasākums  " Uz sliekšņa: mani lēmumi’’.

Nodarbību mērķis bija rosināt vidusskolas audzēkņus diskutēt par apzinātas izvēles  nozīmīgumu un noteicošajiem faktoriem tālākās izglītības izvēlē un karjeras veidošanā,  likt apzināties savu lēmuma pieņemšanas stilu, noteiktus soļus profesionālas izvēles  izdarīšanā.  Nodarbībās ar DVĢ 11.A2, 12.A1 un 12.BK klases skolēniem diskutējām par apzinātas izvēles  nozīmīgumu tālākās karjeras veidošanā, par aktuālajām karjeras vajadzībām un problēmu risināšanu jauniešu vecumposmā.

Nodarbības vadīja ilggadēja karjeras konsultante un grupu trenere, Dr.Sc.admin, Mg.Psych, Vidzemes Augstskolas docente, SIA Amber Puzzle vadītāja Agita Šmitiņa.

Lai pieņemtu pārdomātus karjeras lēmumus, svarīgi izprast piecas galvenās karjeras kompetences. Izmantojot spēli "Karjeras Paklājs", vidusskolēni  pārrunāja  aktuālos katras kompetences jautājumus. Nodarbībā " Iegriez savu karjeras kompasu!"  12.A1 klases audzēkņi kopā ar klases audzinātāju Gitu Ziemeli-Trubaču  un 12.BK izglītojamie aplūkoja karjeras jautājumus no dažādiem skatupunktiem. Karjeras kompasā būtiskie karjeras jautājumi ir formulēti atbilstoši piecām karjeras kompetencēm, kas ietver pārdomas par motivāciju, pārdomas par spējām un īpašībām, darba iespēju izpēti, karjeras virzības noteikšanu, kontaktu loka paplašināšanu. Skolēni attīstīja savas prasmes aktīvajā klausīšanās, sarunas vadīšanā, jautājumu uzdošanā atbilstoši karjeras kompetenču lokam.

11.A2 klases skolēni ļoti aktīvi iesaistījās diskusijās, veica dažādus praktiskus uzdevumus un vingrinājumus, izmantojot asociatīvās kārtis. Prieks par jauniešu zināšanām, ieinteresētību un sadarbošanos grupās.

Šīs klases skolniece Beāte Bučņeviča pēc nodarbības atzina: "Klasesbiedri bija ļoti aktīvi un gribēja  darboties, jo patiešām karjeras tēma mums ir aktuāla jau šobrīd. Es uzzināju arī kaut ko jaunu par saviem klasesbiedriem: diezgan daudzi jau ir pārliecināti par saviem nākotnes plāniem. Kopumā šī nelielā lekcija bija izdevusies, jo tagad es pavisam noteikti zināšu, kur doties, ja man radīsies kādi jautājumi par karjeru."

Sagatavoja DVĢ pedagoģe, karjeras konsultante Dzintra Stūre

Fotografēja skolotāja Gita Ziemele-Trubača, Amanda Bizauska (11.A2 klase), Roberta Dunauska (12.BK klase).

12.BK audzēkņi darbojas ar asociāciju kārtīm.

Nodarbībā aktīvi iesaistās 11.A2 klases audzēkņi...

un 12.A1 klases skolēni.

Pie "Karjeras kompasa" kopā ar nodarbību vadītāju Agitu Šmitiņu.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Karjeras izglītība