Sākums Izglītība Projekti Karjeras izglītība
29. novembrī  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros norisinājās Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Karjera kā airu laiva vai reaktīvā lidmašīna”, kurā iesaistījās Dobeles Valsts ģimnāzijas 10.A1,10.A2,10.B,10.K  klases skolēni un audzinātājas.
  • Sarunās tika identificētas dažādu profesiju iezīmes

"Karjera kā airu laiva vai reaktīvā lidmašīna"

29. novembrī  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros norisinājās Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Karjera kā airu laiva vai reaktīvā lidmašīna”, kurā iesaistījās Dobeles Valsts ģimnāzijas 10.A1,10.A2,10.B,10.K  klases skolēni un audzinātājas.

Tā bija radoša interaktīva nodarbība, kuras ietvaros tika raksturoti pārvietošanās līdzekļi, pēc tam šīs līdzības tika salīdzinātas ar karjeras veidošanu. Rezultātā katrs jaunietis varēja raksturot savu karjeru, kopīgi ģenerējot idejas par piemērotajām profesijām. Saruna bija par pašvērtējumu, vērtību identificēšanu karjeras veidošanā, savas būtības apzināšanos. Nodarbības vadīja iedvesmojoša lektore, pieredzējusi, motivējoša vadītāja, diplomēta karjeras un biznesa uzsākšanas konsultante, pasākumu moderatore, karjeras konsultante  Jolanta Priede.

Atsauksmes par nodarbību sniedza 10.A1 klases skolēni:

“Lektore lika mums apzināties savu personību kā talantu, konkrētu rakstura īpašību, spēju un interešu krātuvi, kuru pilnā mērā varēsim izmantot, izvēloties savu nākotnes profesiju. Mūs, jauniešus, īpaši uzrunāja maniere, kādā lektore ar mums komunicēja, tas lika uzreiz sajusties kā “savējiem” un rosināja mūs atvērties, izteikties un diskutēt. Mums patika doma, ka vajag visu kārtīgi izvērtēt un izsvērt pašiem, neietekmēties no vecākiem, “neskriet” līdzi draugiem, ja pašam šī joma nemaz īsti nešķiet saistoša. Ļoti veiksmīgi tika minēti arī dažādi piemēri no reālās dzīves un lektores pašas darba pieredzes. Tas uzreiz padarīja visu daudz “taustāmāku”: nebija tikai teorija vai dažādu  autoru atziņas. Pēc šīs nodarbības mēs sapratām, ka mūsdienu profesiju pasaule ir vienlīdz atvērta gan vīriešiem, gan sievietēm, tā ir ļoti nepastāvīga un daudzveidīga. Un nav “jāstreso”, ja uzreiz neizdodas izvēlēties sev visatbilstošāko profesiju – mūsdienu darba tirgus ir ļoti mainīgs, visu mūžu būs jāmācās un jāmainās tam līdzi, taču, lai ko mēs izvēlētos savā dzīvē darīt, pats galvenais ir nepazaudēt sevi.”  

Sagatavoja karjeras izglītības konsultante Dzintra Stūre,

10.A1 klases audzinātāja Kristīne Pakule

Autoru foto                                                          

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Karjeras izglītība