Sākums Izglītība Projekti Karjeras izglītība
Nodarbībā pie "Sēklu muss" uzņēmējas
  • Sarunā ar personīgās izaugsmes treneri
  • Iesaistāmies izzinošās nodarbībās par profesijām.
  • Pasākuma dalībnieku kopīgs foto pie "Pikšu" muzeja zīmes

"Pikšās" aizvadīta izzinoša diena par karjeras izvēli

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 29. oktobrī Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas” un tā teritorijā norisinājās ikgadējais Karjeras attīstības atbalsta pasākums novada skolu 8. klašu skolēniem “Es pats savas karjeras kalējs” ar mērķi rosināt izglītojamos veikt pašnovērtējumu, iepazīt dažādas profesijas un  veicināt savlaicīgu, apzinātu personīgo lēmumu pieņemšanu par turpmāko izglītību un savu karjeras ceļu. Pasākuma aktivitātēs iesaistījās arī Dobeles Valsts ģimnāzijas 8.A un 8.B klašu skolēni.

Jauniešiem bija iespēja pēc izvēles piedalīties pašizpētes nodarbībās par karjeras iespēju izpēti, savas izvēles veikšanu atbilstīgi spējām, prasmēm un talantiem kopā ar karjeras konsultantiem un personīgās izaugsmes treneriem Mārtiņu Geidu un Āri Birzi. Nodarbību laikā izglītojamie diskutēja par to, kā izvēlēties un atrast īsto starp vairāk nekā 4000 profesijām Latvijā, par pašvērtējuma un pašcieņas ietekmi uz stabilu un veiksmīgu karjeru, darba tirgus aktualitātēm un atalgojumu un to, kā pašcieņa un pašvērtējums nosaka atalgojuma lielumu. Skolēni tika mudināti meklēt atjautīgus veidus, kā sasniegt savus mērķus, kā piesaistīt citus cilvēkus savu mērķu sasniegšanā, un mācījās tehnikas, kā vadīt savas emocijas, lai izvirzītos mērķus sasniegtu.

Pasākuma dalībniekiem bija arī saistoša nodarbība kopā ar psihologu, attiecību konsultantu Uģi Kuģi.

Nodarbībās “Izzini profesiju” apģērbu un aksesuāru ražošanas uzņēmuma “BETOLLI” vadītāja un apģērbu dizainere Līga Krauze skolēniem pastāstīja par apģērbu dizainera profesijas darba ikdienu,  pielietojamajiem instrumentiem, interesanto un aizraujošo ikdienas pienākumos, kā arī trūkumiem, kas saistīti ar apģērba dizainera darbu, lai dotu iespēju izglītojamajiem noskaidrot, vai konkrētā profesija viņiem ir piemērota un interesanta.

Komunikāciju vadības aģentūras “Deep white” projektu direktore Aleksa Fridrihsone stāstīja par savu darba ikdienu, dalījās ar reāliem notikumiem, piedzīvojumiem un neveiksmēm, veicot savus darba pienākumus, diskutēja ar skolēniem par to, cik svarīgas ir tādas prasmes kā sadarbība, sarunu vešanas prasmes un orientācija uz klientu.

Uzņēmuma “Sēklu muss” dibinātāja, uzņēmēja Agnese Nazareca iepazīstināja ar savu darba ikdienu, galvenajiem darba pienākumiem, zināšanām, iemaņām un prasmēm, kādas nepieciešamas uzņēmējam, kā arī ar pārtikas rūpniecības nozares specifiku, lai dotu iespēju izglītojamajiem iedvesmoties tam, ka arī viņu sirdslieta var kļūt par viņu biznesu, un noskaidrot, vai konkrētā profesija viņiem ir piemērota un interesanta.

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja iesaistīties arī Karjeras spēlēs. Teātra sporta trenere Dita Leinerte iepazīstināja jauniešus ar improvizācijas teātri un tā specifiku. Nodarbības laikā jaunieši ar šīs metodes palīdzību izspēlēja improvizācijas teātra tehnikas, kas saistītas ar dažādām profesijām, darba vidēm, kurās konkrētās profesijas darbojas, centās attīstīt prasmi uzstāties publikas priekšā, sadarboties grupā un ātri, atjautīgi reaģēt, kā arī dalībniekiem bija iespēja noskaidrot, vai profesijas, kas saistītas ar uzstāšanos publikas priekšā, viņiem ir piemērotas.

      Spēle “Profesiju Riču-Raču” piedāvāja iespēju iepazīties ar dažādām profesijām, aptverot plašas un savstarpēji atšķirīgas darbības sfēras. Spēles laikā tiek apskatītas  arhitekta, pilota, programmētāja, tulkotāja, režisora un ārsta profesija.

Varēja iesaistīties arī tehniski radošajā spēlē “JAVA programmētājs”, kuras misija ir rosināt skolēnu interesi par tehniskajām nozarēm. Izglītojamajiem bija iespēja novērtēt savas nākotnes karjeras iespējas programmēšanas jomā.

Sagatavoja Sarmīte Rone

Karjeras konsultantes Dzintras Stūres foto

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Karjeras izglītība