Sākums Izglītība Projekti Karjeras izglītība
Divas dienas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Dobeles Valsts ģimnāzijā norisinājās karjeras attīstības pasākumi 10. un 12. klašu skolēniem.   
  • Desmitklasnieki daudz darbojās grupās un komandās
  • Krista un Kitija ieguva iespēju saņemt karjeras treneru individuālas konsultācijas
  • 12. klašu skolēnu nodarbībā
  • Aizklātās vienošanās spēle norisinājās starp četrām komandām: divas atradās Dabaszinātņu mācību centra konferenču zālē, divas - foajē
  • Komandu izvēlētie pārstāvji Rūdis un Kristiāns vienojas par spēles gaitu noslēguma kārtās

Jaunieši apgūst veiksmīgas karjeras priekšnoteikumus

Divas dienas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Dobeles Valsts ģimnāzijā norisinājās karjeras attīstības pasākumi 10. un 12. klašu skolēniem.   

8. janvārī  ģimnāzijas un Dobeles 1. vidusskolas 10. klašu skolēni personības un karjeras attīstības kursa START STRONG trenera Andra Arhomkina vadībā darbojās pasākumā “Veiksmīga karjera, darot savu sirdslietu”. Nodarbības gaitā jaunieši mācījās sadarboties, guva izpratni sociālajās tehnoloģijās, uzzināja par jauniešu bezdarbu un to, cik liela nozīme karjeras izvēlē ir pieredzei. Skolēni centās arī izprast savas stiprās puses, izvēloties konkrētas nodarbes, apjaust iespējamos izaicinājumus, kas būs jāpārvar veiksmīgas karjeras veidošanā, to, kā, apkopojot savus talantus un stiprās puses, izveidot veiksmīgu uzņēmējdarbību.

Nodarbības noslēgumā treneris divām 10.A2 klases skolniecēm Kristai Krieviņai un Kitijai Drabo par aktīvu līdzdarbošanos pasniedza dāvanu – iespēju saņemt individuālas START STRONG treneru konsultācijas. Meitenes pastāstīja, ka šādā pasākumā piedalījušās pirmoreiz. Visvērtīgākā atziņa pēc nodarbības?

Kitija: - Noteikti neizniekot nevienu iespēju.

Krista: - Visu darīt ar enerģiju, entuziasmu un smaidu.

Par to, kas pasākumā visvairāk saistījis, skolnieces atzina: patika nodarbības neformālā, dzīvā gaisotne, iespēja pašiem aktīvi darboties. Saistīja trenera prasme izprast jauniešu situāciju –to, ka viņi atrodas svarīgas izvēles priekšā.

- Bija sajūta, ka viņš mūs jau pazīst, - sacīja Krista.

Taujāta par iespējamiem karjeras izvēles virzieniem, Kitija atklāja, ka tādu šobrīd ir daudz, jo viņu saista ļoti dažādas jomas. Tāpēc ir ļoti noderīgi šādi pasākumi speciālista vadībā, lai būtu vieglāk izvēlēties. Savukārt Kristai ir vienkāršāk, jo viņa jau mērķtiecīgi darbojas sava nodoma – kļūt par ārsti – īstenošanai. Kristai karjeras atbalsta pasākumi palīdz nostiprināt pārliecību par savas izvēles pareizību.

Ģimnāzijas, 1. vidusskolas un Augstkalnes vidusskolas 12. klašu skolēniem 9. janvārī bija karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pamatprincipi veiksmīgai karjerai”, ko arī vadīja Andris Arhomkins. Nodarbības pirmajā daļā jaunieši izspēlēja aizklātas vienošanās spēli starp komandām, cenšoties izprast un paredzēt savu draugu un domubiedru iespējamās izvēles spēles gaitā. Tādējādi varēja vērot skolēnu prasmes sadarboties, ieklausīties citā viedoklī, argumentēt savu nostāju. Nodarbības gaitā jaunieši papildināja zināšanas par to, kā, balstoties uz saviem talantiem, izveidot pašam savu pelnošu profesiju, izstrādāja biznesa idejas “ķēdīti”. Galvenokārt tika akcentēts, ka uzņēmējdarbība ir aizraujoša, īpaši, ja vienīgie instrumenti ir trakas idejas, sirdsbalss un neatlaidīgs darbs.

12.A1 klases skolēni Rūdis Šķupelis un Kristiāns Kelerts pēc pasākuma sacīja, ka spēle bijusi saistoša tādēļ, ka vajadzēja sadarboties ar pretiniekiem, nezinot viņu nodomus. Par ieguvumiem no šādiem karjeras izvēles atbalsta pasākumiem jaunieši atzina, ka tādi noteikti ir.

Treneris minēja pārliecinošus un motivējošus piemērus, mudināja mūs ieklausīties sevī, savās izjūtās, - bilda Kristiāns Kelerts. Viņš uzsvēra, ka šajās nodarbībās guvis pārliecību par savas karjeras izvēles pareizību un atbilstību sev. Kristiāna nodoms ir studēt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un kļūt par rokasbumbas treneri. – Ja ieklausies tajā, ko jūti, tad var arī izvēlēto sasniegt, - secināja Kristiāns.

Rūdis bilda: vērtīga bijusi atziņa, ka pašam vajag būt aktīvam un daudz darīt, lai nodomi īstenotos, nepietiek tikai klausīties par labām idejām.

  • Arī es jau zinu, ko darīšu pēc skolas, tāpēc man šīs nodarbības varbūt nebija tik noderīgas kā citiem, kuri vēl nezina. Mana pārliecība, ko vēlos darīt, ir jau no mazotnes – 3. klases.Šie karjeras pasākumi papildināja manu izpratni par to, kā notikusi mana izvēle.

Jaunietis atklāja, ka dosies mācīties uz Rīgas Tehniskās universitātes Būvinženieru fakultāti, lai kļūtu par transporta būvju speciālistu.

Sagatavoja Sarmīte Rone

Autores, skolotāju Kristīnes Pakules un Dzintras Stūres foto

 

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Karjeras izglītība