Sākums Izglītība Projekti Karjeras izglītība
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 5. februārī Dobeles Valsts ģimnāzijā norisinājās kārtējie karjeras attīstības atbalsta pasākumi 8. un 12. klašu skolēniem.
  • Nodarbību vada Jolanta Priede
  • Skolēni radoši darbojās grupās
  • Astotklasnieki grupās prezentēja savu veikumu
  • Andris Arhomkins aicina iejusties darba devēja un personāla atlases speciālista lomās
  • Notiek darba intervija
  • Sarunas ar darba devēju mēdz būt arī emocionālas

Rosina skolēnus iepazīt jaunas profesijas, pilnveidot uzņēmējdarbības prasmes

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 5. februārī Dobeles Valsts ģimnāzijā norisinājās kārtējie karjeras attīstības atbalsta pasākumi 8. un 12. klašu skolēniem.

Astotklasniekiem nodarbību “Jauno profesiju karuselis” vadīja karjeras konsultante Jolanta Priede, mudinot skolēnus domāt par nākotnes profesijām, radīt jaunas profesijas, izmantojot pašu izdomātas pastāvošas nodarbes. Tika veidots jaunradīto profesiju tirdziņš, kurā skolēnu grupas veidoja aprakstus, apzināja nodarbinātības iespējas, prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai izaugsmei profesijā, izvērtēja savu piemērotību konkrētai nodarbei.

12. klašu izglītojamie turpināja darboties kopā ar karjeras attīstības treneri Andri Arhomkinu. Nodarbībā “Pamatprincipi veiksmīgai karjerai” skolēni uzzināja par svarīgākajiem nosacījumiem, veidojot savu CV un sagatavojot motivācijas vēstuli. Jaunieši arī iejutās personāla atlases speciālista lomā, mēģinot pēc dažādiem CV izvēlēties noteiktai profesijai piemērotāko amata kandidātu. Nodarbība bija veltīta arī jautājumiem, kas saistīti ar darba interviju. To labākai izpratnei kalpoja interaktīva spēle, kurā skolēni iejutās gan darba meklētāja, gan darba devēja lomā.

Sagatavoja Sarmīte Rone

Skolotāju Kristīnes Pakules, Dzintras Stūres un autores foto

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Karjeras izglītība