Sākums Izglītība Projekti Karjeras izglītība
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 17. aprīlī 10.A1, 10.A2 un 10.BK klašu izglītojamie Dobeles Valsts ģimnāzijā tikās ar karjeras speciālistu Mārtiņu Geidu.

Saruna par dzīves mērķu izvēli

Atjaunots:

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 17. aprīlī 10.A1, 10.A2 un 10.BK klašu izglītojamie Dobeles Valsts ģimnāzijā tikās ar karjeras speciālistu Mārtiņu Geidu. Sarunas temats bija " Dzīves mērķu izvēle".

Ievadnodarbībā skolēni klausījās M.Geidas stāstījumā par karjeras izvēles īpatnībām 21. gadsimtā, diskutēja  par prasmju un kompetenču nozīmi jebkurā profesijā, uzzināja, cik svarīgi izdarīt pareizo izvēli, lai darbs būtu aicinājums un radītu prieku. Karjeras konsultants nemitīgi lika jauniešiem domāt. Pēc tam katra klase darbojās skolas teritorijā atsevišķi. Skolēni savu izvēļu izvērtēšanu veica ar šaujamloka palīdzību. Dalībnieki izvērtēja savas izvēles ar lēmuma pieņešanas shēmas DoRunDar ( Domā – Runā – Dari ) palīdzību.

Iesākumā skolēni apguva praktiskās iemaņas, veica koncentrēšanās un pacietības vingrinājumus. Pēc tam izglītojamie uzrakstīja trīs savas izvēles saistībā ar iespējamo potenciālo karjeras izvēli nākotnē. Katrs varēja pārbaudīt savas izvēles ar šaujamloka palīdzību. Nodarbību laikā izglītojamie diskutēja ar Mārtiņu Geidu par izvēlēm, mērķiem un vingrinājuma izpildi.

Sagatavoja pedagoģe, karjeras konsultante Dzintra Stūre

Autores foto

Saruna ar Mārtiņu Geidu sākās ģimnāzijas zālē.

Instruktāža pirms ķeršanās pie loka.

Pārbaudām savas izvēles.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Karjeras izglītība