Sākums Izglītība Projekti Karjeras izglītība
Saruna ar 7.B klases skolēniem
  • Agita Šmitiņa aicina noteikt atbilstošas profesijas attēlotajām nodarbēm
  • 7.B klases skolēni meklē atbilstošās profesijas
  • Nodarbībā ar treneri - 7.A klase

Sāk apzināties savu nākotnes profesiju

30. oktobrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un  profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros Dobeles Valsts ģimnāzijā norisinājās karjeras izvēles atbalsta pasākums 7. klašu skolēniem “Mana nākotnes profesija”, kurā ar jauniešiem par  profesijām, to aktualitāti un daudziem ar profesijas izvēli saistītiem aspektiem runāja ilggadēja karjeras konsultante un grupu trenere, Dr.Sc.admin, Mg.Psych, Vidzemes Augstskolas docente, SIA Amber Puzzle vadītāja Agita Šmitiņa.

Konsultante ar septītklasniekiem pārrunāja, kāpēc profesija bieži vien nav izvēlēta  visam mūžam. Skolēni minēja daudzus aspektus, kāpēc nodarbošanās tiek mainīta. Tika pārspriests par profesijām, kuru šolaik vairs nav vai tās nākotnē varētu zaudēt nozīmi. Trenere šajā sakarā uzsvēra iespējami plaša zināšanu un prasmju loka apguves nepieciešamību, lai varētu elastīgi piemēroties nākotnes darba tirgus situācijai.

Skolēni tika aicināti atklāt savas prasmes, arī nākotnes nodomus, un vairāki to jau zināja konkrēti. Vēlāk ar profesiju “kāršu” un citu aktivitāšu palīdzību jaunieši grupās noskaidroja, kādas profesijas iederas dažādās darbības jomās. 

Sagatavoja Sarmīte Rone

Autores un karjeras konsultantes Dzintras Stūres foto

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Karjeras izglītība