Sākums Izglītība Projekti Karjeras izglītība
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros Dobeles Valsts ģimnāzijā turpinās Karjeras attīstības atbalsta pasākumi, kuros ģimnāzisti tiekas ar karjeras konsultanti un grupu treneri, Dr.Sc.admin., Mg.Psych, Vidzemes Augstskolas docenti, SIA Amber Puzzle vadītāju Agitu Šmitiņu.

Turpinās Karjeras attīstības atbalsta pasākumi

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un  profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros Dobeles Valsts ģimnāzijā turpinās  Karjeras attīstības atbalsta pasākumi, kuros ģimnāzisti tiekas ar karjeras konsultanti un grupu treneri, Dr.Sc.admin., Mg.Psych, Vidzemes Augstskolas docenti, SIA Amber Puzzle vadītāju Agitu Šmitiņu.

Kārtējās nodarbībās 22. novembrī iesaistījās 11.A1, 11.A2 un 12.A2 klašu skolēni. Sarunas un diskusijas ar konsultanti nolūks bija precizēt iepriekš noteiktās intereses savas karjeras izvēlē, apzināties lēmumu pieņemšanas svarīgumu, nostiprināt pārliecību par profesionālās izvēles pareizību.  Jaunieši atkal darbojās spēlē "Karjeras Kompass". Spēles dalībnieki, atbildot uz dažādiem jautājumiem, pauda viedokļus par  konkrētām profesijām atbilstošām prasmēm un kompetencēm, vienlaikus atklājot savas spējas un rakstura īpašības. Jautājumi šajā spēlē ir saistīti arī ar iespējām apgūt noteiktas jomas profesijas un veidiem, kā tas panākams.

Konsultante norādīja, ka nereti ir izteikta "plaisa" starp to, kas mēs esam tagad un ko gribam sasniegt. Būtiski ir saprast, kā vēlamo īstenot. Nodarbības dalībniekiem tika uzsvērts, ka šodien ir nepieciešamas nevis šauras zināšanas un prasmes konkrētā nozarē, jo daudzviet tās aizvieto mūsdienu tehnoloģijas. Konkurētspēju darba tirgū šolaik garantē daudzpusīgas un plašas kompetences, tostarp komunikācijas prasmes: sarunu vešana, orientēšanās uz klientu, pārdošanas prasmes, cilvēku vadīšanas prasmes, sadarbība, emocionālā inteliģence; arī radošums, kritiskā domāšana, spēja pieņemt lēmumus. Šīs prasmes ir jāveido un jātrenē.

Jaunieši ar interesi iesaistās karjeras izvēles nodarbībās, tāpēc tās noteikti turpināsies vidusskolas klašu skolēniem.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores un karjeras konsultantes Dzintras Stūres foto

Nodarbībās skolēni saņem praktiskus padomus veiksmīgai profesijas izvēlei.

Jauniešus saista darbošanās ar "Karjeras Kompasu".

Lai labāk saprastu savu atbilstību izvēlētajai nākotnes nodarbei, noder arī "Profesiju kārtis".

Karjeras attīstības atbalsta nodarbībās ir jābūt radošiem.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Karjeras izglītība