Sākums Izglītība Projekti Karjeras izglītība
Dobeles Valsts ģimnāzijas 8. klašu skolēni kopā ar vairāku Dobeles un Tērvetes novada skolu audzēkņiem 10. oktobrī piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā "Es pats savas karjeras kalējs", kas Eiropas Sociālā fonda projekta "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros tika rīkots Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā "Pikšas".

Piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā "Pikšās"

Dobeles Valsts ģimnāzijas 8. klašu skolēni kopā ar vairāku Dobeles un Tērvetes novada skolu audzēkņiem 10. oktobrī piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā "Es pats savas karjeras kalējs", kas Eiropas Sociālā fonda projekta "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros tika rīkots Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā "Pikšas".

Ģimnāzijas karjeras konsultante skolotāja Dzintra Stūre pastāstīja, ka skola jau no 2017. gada aprīļa darbojas šajā projektā. - Pasākuma galvenais mērķis ir dot iespēju noskaidrot savas intereses, spējas un varēšanu karjeras izvēlē, tiekoties ar dažādu profesiju pārstāvjiem un nodarbībās izzinot pašiem  sevi. Jaunieši darbojās  grupās, kas tika izveidotas no dažādu skolu pārstāvjiem, jo, lai veidotu karjeru, svarīga ir arī prasme komunicēt un sadarboties komandā. Domāju, mūsu abām 8. klasēm, kas pasākumā piedalījās gandrīz simtprocentīgi, kopā ar audzinātājām tas izdevās labi.

Skolēni varēja darboties sevis izzināšanas darbnīcā, veicot dažādus pašizziņas uzdevumus, uzzināja par iespējām iegūt noderīgu informāciju par profesijām un izglītības piedāvājumu. Pašizziņas nodarbībās dalībnieki mācījās noteikt savus dzīves mērķus, apzināt savus dotumus un iespējas tos likt lietā gan personīgajā, gan karjeras dzīvē.

Sarunās ar profesiju pārstāvjiem skolēni iepazina modes mākslinieka un stilista, Zemessardzes, uzņēmēja darba ikdienu. Teātra sporta nodarbībā jaunieši uzzināja vairāk par improvizācijas teātri, tā specifiku un iespēju ar šāda veida nodarbēm attīstīt prasmes uzstāties, sadarboties grupā, ātri un atjautīgi reaģēt dažādās situācijās, vienlaikus pārliecinoties, vai šāda uzstāšanās ir katram piemērota. Savukārt spēlēs "Profesiju Riču-Raču" un "Profesiju cirks" dalībnieki pārbaudīja savas zināšanas par vairākām profesijām.

Noslēgumā interesanti uzstājās arī Globālās sociālo pārmaiņu ekosistēmas Make Room Eiropas pārstāvniecības direktors, daudzu starptautisko Eiropas Komisijas projektu vadītājs, Dobeles Valsts ģimnāzijas absolvents Miks Celmiņš un dziedātājs, kordiriģents, dažādu TV raidījumu vadītājs Jānis Strapcāns.

DVĢ skolnieces Estere Upmale, Luīze Patrīcija Laizāne (8.A klase), Annija Grīnšpone un Evelīna Esmeralda Vidiņa (8.B klase) ir vienisprātis ar Dzintru Stūri, ka pasākums bijis ļoti izdevies, ko sekmējusi arī "Pikšu" muzeja un apkārtnes brīnišķīgā gaisotne, un ikviens dalībnieks tajā ieguvis vērtīgu informāciju un jaunas atklāsmes par sevi.

Evelīna: - Man šķita interesanta Zemessardzes vadītā nodarbība, kur iepazinām dažādu tehniku, pamēģinājām praktiski darboties, piemērīt formas apģērbu. Manai karjeras izvēlei tas īsti neatbilst, bet, domāju, jauniešiem, kuri domā par šo patriotisko misiju, tas bija saistoši. Vēl man patika spēle "Profesiju cirks", ko vadīja Dzintra Stūre. Tajā vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par dažādām profesijām.

Annija: - Uzzināju par vairākām profesijām, kas līdz šim man bija mazāk zināmas, īpaši spēlē "Profesiju cirks". Bija lietas, ko nezināju, bet komandas biedri varēja palīdzēt. Piemēram, īsti nezināju, kas ir inženērija. Komandā bija daudz svešinieku, nācās iepazīties, un izrādījās, ka visi ir ļoti jauki cilvēki, tā ka ieguvu vairākus jaunus draugus. Kopumā šis pasākums ļoti patika,  noteikti vēlētos tādā atkal piedalīties. Luīze: - Lai spēlēs atbildētu uz jautājumiem, bija vajadzīgs komandas darbs. Mēs mazākās grupās visu pārspriedām, lai kopīgi rastu atbildes. Komandas garu izjutām arī Zemessardzes nodarbībā, kur bija grupās jāveic uzdevumi. Sākumā visi bijām sveši un  rezervēti, bet tad jau viss bija kārtībā.

Estere: - Manā komandā bija ļoti jauki cilvēki, vairāki arī pazīstami no manas iepriekšējās skolas. Tāpēc bija mazliet vieglāk. Bet, domāju, mēs visi spējām sadarboties, bija patīkami strādāt kopā. Uzzināju jaunas lietas par profesijām. Man ļoti patīk šāda veida aktivitātes, jo vēl nezinu, ko gribēšu darīt nākotnē. Tāpēc katrs pasākums arvien vairāk un vairāk palīdz izvēlēties nākotnes ceļu.

Dzintra Stūre vēl bilda, ka šajā vecumposmā jauniešiem ir svarīgi izzināt savas spējas un prasmes, lai labāk izprastu, vai vēlāk izvēlētā profesija būs piemērota jaunā cilvēka rakstura īpašībām, iemaņām.

-       Ir prieks par šīm skolniecēm, kuras ir aktīvas un iesaistās dažādos projektos. 8. klases mums kopumā ir ļoti aktīvas. Un,  daudz ko protot un vēloties darboties daudzās jomās, ir visgrūtāk saprast, kas tad būtu visatbilstošākā nodarbe. Es meitenēm tiešām novēlu atrast savu sirds profesiju

Sarunas dalībnieces atzina, ka karjeras attīstības atbalsta pasākums atklājis arī rakstura iezīmes un prasmes, kas turpmāk būtu izkopjamas cītīgāk, lai varētu piepildīt savus nākotnes nodomus, - tās ir saskarsmes, komunikācijas prasme, spēja ieklausīties, uzklausīt, mērķtiecība, pašpārliecinātība.

Informāciju sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores, Aijas Štāles, Laines Sproģes un Ivetas Meijas foto

Par pasākumu stāstīja Estere Upmale (no kreisās), Luīze Patrīcija Laizāne, karjeras konsultante Dzintra Stūre, Annija Grīnšpone un Evelīna Esmeralda Vidiņa.

Daudzus skolēnus saistīja spēle "Profesiju Riču-Raču".

Sarunā ar Miku Celmiņu.

Skolēni iepazina zemessargu ekipējumu…

… spēlēja "Profesiju cirku"….

… un gatavoja saldumus kopā ar jauno uzņēmēju Agnesi Nazarecu.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Karjeras izglītība