Sākums Izglītība Projekti Karjeras izglītība
Ar šādu vadmotīvu Dobeles novadā 1. martā notikušās Karjeras dienas ietvaros Dobeles Valsts ģimnāzijā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums ģimnāzijas 7., 8. un 10. klašu un Dobeles novada pamatskolu 7., 8. klašu skolēniem. Karjeras diena tika organizēta Nacionālā attīstības plāna 2020 ietvaros ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
  • Par aizraujošo, bet ne vienkāršo žurnālista darbu stāstīja skolas absolventes Dace Andžāne (no labās) un Ilze Jakovļeva

MĀCĪTIES SVEŠVALODAS IR DZĪVES NEPIECIEŠAMĪBA

Ar šādu vadmotīvu Dobeles novadā 1. martā notikušās Karjeras dienas ietvaros Dobeles Valsts ģimnāzijā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums ģimnāzijas 7., 8. un 10. klašu un Dobeles novada pamatskolu 7., 8. klašu skolēniem. Karjeras diena tika organizēta Nacionālā attīstības plāna 2020 ietvaros ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Pasākuma mērķis – veicināt skolēnu interesi par svešvalodām, pārliecināties par valodu nozīmību karjeras iespējās, rosināt savlaicīgu un apzinātu personīgo lēmumu pieņemšanu par turpmāko izglītību, kā arī sekmēt sadarbību starp Dobeles novada skolām.

Kopā ar ģimnāzijas audzēkņiem pasākumā iesaistījās skolēni no Dobeles 1.vidusskolas, Kristīgās, Gardenes, Penkules, Mežinieku, Bikstu un Annenieku pamatskolām. Tika veidotas jauktās komandas, kuru dalībnieki savas zināšanas valodās pārbaudīja konkursos ģimnāzijas 10. klašu skolēnu vadībā.

Pēc sadalīšanās komandās skolēni varēja pēc izvēles apmeklēt divas no sešām atraktīvām stacijām, lai tiktos ar dažādu profesiju pārstāvjiem un izjautātu vairāku augstskolu mācībspēkus un studentus. Par profesijas izvēli un karjeras iespējām ar skolēniem runāja Latvijas Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledžas, Latvijas Universitātes, Vidzemes Augstskolas, Banku augstskolas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ventspils Augstskolas, Rīgas Tehniskās universitātes, starptautiskā konsultāciju centra par studijām ārzemēs KALBA pārstāvji, kas notika Karjeras diena-2018 ietvaros.

Daudz interesantas un jaunas informācijas pasākuma dalībnieki guva, tiekoties ar vairākiem DVĢ absolventiem, tagad – profesionāļiem savās jomās: TV žurnālisti, dokumentālo filmu autori Ilzi Jakovļevu, grāmatu un filmu tulkotāju Daci Andžāni, LIAA tūrisma mārketinga nodaļas vecāko ekspertu Mārtiņu Eņģeli. Viņi savās nodarbībās akcentēja valodu prasmes kā neatņemamu mūsdienu karjeras izaugsmes garantu. Mācībstundu ekonomikā „Dzīvei gatavs” vadīja SWEDBANK  pārstāve, Ventspils augstskolas studenti iepazīstināja ar tulkošanas studijām. Dobeles novadpētniecības muzeja darbinieces stāstīja par muzejnieku profesiju un valodu prasmju nozīmi vēsturisko materiālu izpētē. DVĢ direktores vietniece, angļu valodas skolotāja Kristīne Pakule vadīja darbnīcu „Lingvistika itāļu virtuvē”.

Noslēgumā visi pasākuma dalībnieki uzklausīja Ilzes Jakovļevas un Daces Andžānes stāstījumu par savu profesionālo izaugsmi. Tika apsveiktas komandas  – veiksminieces valodu konkursos, paldies par darbu saņēma konkursu un pasākuma organizatorisko norišu vadītāji – 10. klašu skolēni un viņu koordinatore Iveta Meija.

Sagatavoja  Sarmīte Šmite

ZIŅAS sadaļā Karjeras izglītība