Sākums Izglītība Projekti Karjeras izglītība
Skolēni iejūtas improvizācijā
  • Pie Liepājas teātra
  • Vērojam, kā strādā scenogrāfs

Dobeles Valsts ģimnāzijas jaunieši iepazīst teātra profesiju pasauli

3.maijā projekta Nr.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 7.-12.klašu izglītojamie no Dobeles Valsts ģimnāzijas - 31 skolēns un 2 pedagogi -  devās uz Liepāju.

Liepājas teātrī iepazinām profesijas, kas saistītas ar izrāžu iestudēšanu. Nodarbības laikā skolēni uzzināja, kāda loma un atbildība teātra iestudējuma tapšanas laikā ir trupas vadītājam, mārketinga direktoram, literārajam padomniekam, multimediju speciālistam, dizainerim, scenogrāfam, muzikālās daļas vadītājam un horeogrāfam.

Jauniešiem bija iespēja ielūkoties teātra aizkulisēs un pārliecināties, kā tiek veikti izrādes sagatavošanas darbi. Skolēni izprata, cik svarīgs ir dažādu profesiju pārstāvju ieguldījums izrādes tapšanā.

Iepazinām arī Liepājas Universitātes studiju programmas un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā apgūstamās profesijas. Īpaši tika akcentēts, ka vairākas no teātrī nepieciešamajām profesijām ir apgūstamas šajās skolās.

Dzirdētais un redzētais skolēnus rosināja ne tikai dziļāk ielūkoties teātra pasaulē, bet arī pārdomāt savu profesijas izvēli.

Sagatavoja Dobeles Valsts ģimnāzijas PKK Dzintra Stūre

ZIŅAS sadaļā Karjeras izglītība