Žūrija sajūsmā par DVĢ deju kolektīvu izpildījumu!

Šodien, 19.aprīlī Dobeles Valsts ģimnāzijas deju kolektīvi "Vērdiņš" un "Solis" spīdoši nostartēja Dobeles novada skolēnu deju kolektīvu skatē. Žūrija bija sajūsmā ne tikai par ģimnāzijas dejotāju nostieptajiem pirkstgaliem un precīzi izpildītajiem soļiem, bet arī par viņu māku "izdzīvot deju" uz skatuves, saspēlēt pārī. Tieši priekšnesuma emocionāli izjustais izpildījums, dejas rakstura atklāsme bija tā, kuru žūrija bija ievērojusi visvairāk.

Abi kolektīvi ieguva 1.pakāpes diplomus, iegūstot 48 punktus ("Vērdiņš") un gandrīz maksimāli iespējamos – 49.5 punktus ("Solis").

Sakām milzīgu paldies kolektīvu vadītājai Ligitai Urbelei un koncertmeistarei Lailai Timermanei par nesavtīgu un atbildīgu darbu deju kolektīvu kvalitātes nodrošināšanā un visiem dejotāju vecākiem, kuri atbalsta sava bērna kā kulturālas personības veidošanu.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā KONKURSI