Deju kolektīva "Solis" sasniegums

Gatavojoties XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem 2012.gada 11.martā Dobeles pilsētas kultūras namā notika tautas deju skate. Skatē piedalījās 16 deju kolektīvi no Dobeles, Tērvetes un Auces novada. Dobeles Valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu tautas deju kolektīvs "Solis", uzrādot izcilu rezultātu, saņēma 1.pakāpes diplomu un ar prieku varēs gatavoties dalībai Dziesmu svētkos.
Sveicam uzvarētājus – kolektīvu "Solis"! Paldies dalībniekiem, vadītājai Ligitai Urbelei un koncertmeistarei Lailai Timermanei par ieguldīto darbu panākumu kaldināšanā!

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā KONKURSI