Briselē balvu saņēma ES tulkošanas konkursa uzvarētāja

27.martā Briselē balvu saņēma ES tulkošanas konkursa uzvarētāja, mūsu ģimnāzijas skolniece Vineta Pilāte.

Vinetai bija iespēja Briselē pavadīt 3 dienas, iepazīt pilsētu un sadraudzēties ar 27 valstu jauniešiem. Balvas saņēma 27 jaunieši — pa vienam no katras Eiropas Savienības dalībvalsts —, kas bija uzvarējuši savā valstī, piedaloties Eiropas Komisijas rīkotajā jauno tulkotāju konkursā "Juvenes Translatores", kurš notiek piekto gadu. Ikviens no viņiem saņēma balvu un diplomu, ko pasniedza izglītības, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu. Pēc tam viņi tikās ar Komisijas tulkotājiem, kas bija iesaistīti tulkojamo tekstu sastādīšanā un iesniegto tulkojumu labošanā.

Konkurss notika 2011. gada novembrī, un tajā piedalījās 17 gadus veci vidusskolēni, kas pārstāvēja savu skolu un valsti, no mūsu DVĢ piedalījās 5 skolēni. Dalībniekiem bija jāizvēlas viens no 23 (visās ES oficiālajās valodās) sagatavotajiem tekstiem un tas jāiztulko kādā citā ES valodā Lai gan daudzi tulkošanai izraudzījās angļu tekstu, izmantoto valodu kombināciju skaits šoreiz bija 148 — kopš konkursa aizsākuma 2007. gadā tas ir rekords. Paldies Vinetas angļu valodas skolotājai T.Savickai un latviešu valodas skolotājai R.Veidemanei, kas ir paveikušas lielu darbu, radīdamas un uzturēdamas interesi par valodām. Balvas pasniegšanas pasākumu varat vērot interneta vietnē: http://ec.europa.eu/translatores

Ziņojumu sagatavoja: D.Grīnfelde

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā KONKURSI