Tava ideja zaļai rītdienai!

Šī gada 18.maijā noslēdzās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā organizētais konkurss vidusskolu jauniešiem Tava ideja zaļai rītdienai!, kura mērķis bija rosināt jauniešus iesaistīties vides problēmu risināšanā ar praktiski īstenojamu, uz uzņēmējdarbību vērstu projektu palīdzību. Konkursa finālā tika izvirzīti deviņu jauniešu darbi, kuros bija apskatītas aktuālas vides tēmas un piedāvāti praktiski to risinājumi. Konkursā jaunieši no dažādiem Latvijas novadiem – Rīgas, Cēsīm, Dobeles, Daugavpils, Rēzeknes, Balviem, Durbes, Aizkraukles, u.c. izstrādāja projektus vienā no sekojošām tēmām: racionāla dabas resursu izmantošana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, klimata pārmaiņas un vides piesārņojuma mazināšana. Konkursā uzvarēja Dobeles Valsts ģimnāzijas skolniece Jolanta Jakovļeva ar projektu "Tautiet’s gāja uz avotu", kurā tika izklāstīta ideja par Dobeles novada avotu kartes izveidošanu un veselīga avotu ūdens lietošanas popularizēšanu. Visi deviņi konkursa finālisti balvā saņēma braucienu uz Briseli, bet uzvarētājs – portatīvo datoru. EK pārstāvniecības vadītāja Inna Šteinbuka atzīmē: "Konkursa Tava ideja zaļai rītdienai! rezultāti rāda, ka visos Latvijas novados ir daudz jauniešu, kuriem patiesi rūp vides problēmas un kuriem ir inovatīvas idejas, kā tās risināt. Ceram, ka šie uzņēmīgie jaunieši arī turpmāk paturēs savas uzmanības lokā vides jautājumu risināšanu. " Konkursa žūrijas pārstāvis un vides eksperts Māris Olte atzīst, ka žūrijai nebija viegli izvēlēties labākos jauniešu darbus, jo labu ideju bija daudz un projekti bija par ļoti dažādām tēmām. "Esam gandarīti, ka daudzi projekti vērsti tieši uz sava novada vides sakopšanu un uzlabošanu – jo lielas lietas parasti sākas ar sevi un savu apkārtni. Jaunieši izstrādāja projektus par Staburaga, Dobeles, Brocēnu novadu un Gaujas Nacionāla parka dabas bagātību apzināšanu, aizsargāšanu un popularizēšanu. Priecē arī tas, ka netika aizmirsti mūsdienās aktuāli vides jautājumi – atkritumu šķirošana, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana, mežu apsaimniekošana". Konkurss Tava ideja zaļai rītdienai! tika organizēts sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pasaules Dabas fondu, sabiedriskā labuma biedrību homo ecos:, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu, Latvijas Vides Investīciju fondu, Latvijas Vides pārvaldības asociāciju, vides konsultāciju uzņēmumu SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, SIA Ekodoma, kuru pārstāvji aicināti piedalīties konkursa žūrijā, kā arī ar vides žurnālistu Māri Olti un portālu www.e-klase.lv.
Vairāk informācijas par konkursu tīmekļa vietnē http://www.esmaja.lv/aktualitates/konkurss
Informāciju sagatavoja: Vineta Romāne Consensus PR projektu vadītāja Mob. tel.: 27792105 Tel.: 67114343 e-pasts: vineta.romane@consensuspr.lv

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā KONKURSI