Publiskās runas konkurss

31. janvārī Dobeles Valsts ģimnāzijas aktu zāle pulcēja daudzus jo daudzus skolēnus uz jau tradicionālo "Publiskās runas" konkursu. Paust savu redzējumu par tematu "Es piedzimu laikā..." bija pieteikušies četri skolēni 7.-9. klašu grupā un veseli divdesmit 10.-12.klašu grupā. Šogad vērā tika ņemta ne tikai skolēnu prasme izteikties latviešu valodā, bet arī spēja virtuozi un brīvi lietot svešvalodas, skolēniem bija jābūt gataviem arī atbildēt uz negaidītiem jautājumiem viņu izvēlētajā svešvalodā, un jautājumi patiešām arī bira kā no pārpilnības raga gan no komisijas, gan vienaudžu – klausītāju puses. Pēc sparīgām apjomīgās žūrijas komisijas debatēm tika pieņemts lēmums par veiksmīgākajiem runātājiem, kuriem būs tiesības arī tālāk sevi pierādīt novada, vai pat valsts līmenī. Tādi šoreiz bija sekojoši skolēni: Elvisa Lambrekse no 7.-9.kl. grupas un Dāvis Dravnieks, Ella Šinko, Arta Liepa, Lidija Kronberga un Klinta Leja no 10.-12.klašu grupas. Liels paldies visiem dalībniekiem par drosmi, prasmi un vēlmi sevi pierādīt publikas priekšā, paldies skolotājiem par ieguldīto darbu šo skolēnu sagatavošanā, paldies žūrijai par nenogurstošu klausīšanos un azartisku vērtēšanu vairāku stundu ilgumā. Tiksimies atkal nākamgad!

Dir. vietn.izglīt. jaut.
Kristīne Pakule

Žūrija nopietni vērtē!

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā KONKURSI