23. - 25. aprīlī Dobeles izglītības iestādēs viesojās Baltkrievijas Republikas Pēcdiploma izglītības akadēmijas jaunatnes radošo metožu nodaļas vadītāja, nopelniem bagātā skolotāja Svetlana Šakura, kura mūsu skolotāju profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas ietvaros sniedza ieskatu savas pārstāvētās institūcijas darbā un iepazīstināja ar pedagoģiskā darba pieredzi savā valstī.

Skolotāji iepazina Baltkrievijas pedagogu pieredzi

Atjaunots:

23. - 25. aprīlī Dobeles izglītības iestādēs viesojās Baltkrievijas Republikas Pēcdiploma izglītības akadēmijas jaunatnes radošo metožu nodaļas vadītāja, nopelniem bagātā skolotāja Svetlana Šakura, kura mūsu skolotāju profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas ietvaros sniedza ieskatu savas pārstāvētās institūcijas darbā un iepazīstināja ar pedagoģiskā darba pieredzi savā valstī.

Nodarbībās Dobeles Valsts ģimnāzijā viešņa runāja par projektu un pētniecības pasākumu organizēšanu, kā arī par individuālo mācību aktivitāšu (mācīšanās spēju) veidošanu vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Uz sarunu par efektivitāti vizuālo palīglīdzekļu un izglītojošo spēļu izmantošanā lasītprasmes un matemātikas mācīšanas procesā pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem bija aicināti pirmsskolas un sākumskolas klašu skolotāji pirmsskolas izglītības iestādē "Jāņtārpiņš". Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā S.Šakuras nodarbības temats bija "Organizatoriskie un metodoloģiskie aspekti darbā ar intelektuāli apdāvinātiem un augsti motivētiem skolēniem". Baltkrievijas pedagoģes vadītās nodarbības Dobeles novada izglītības iestāžu skolotājiem bija organizējusi Dobeles novada izglītības pārvalde.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže iepazīstina ar vieslektori Svetlanu Šakuru.

Nodarbību laikā kolēģi aktīvi darbojās grupās.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Sadarbība