LEADER projekts 2011

Dobeles Valsts ģimnāzija laikā no 2011.gada janvāra līdz augustam īsteno ES ELFLA pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātes "Iekārtu tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem" LEADER projektu "Augsto virvju, lentošanas distances inventāra komplekta un komandas tūrisma inventāra komplekta iegāde", identifikācijas Nr. DNP 2010/49. Ar projekta atbalstu ģimnāzija ir ieguvusi "DVĢ virvju grupai" nepieciešamo inventāru - ķiveres, sistēmas, virves, karabīnes, nolaišanās un kāpšanas mehānismus, lentošanas komplektu, pieres lukturus, cimdus un kāpšanas sienas aizķeres. Inventārs spēj nodrošināt 30 skolēnu grupu. Projekta ietvaros ir veikti arī apgaismošanas infrastruktūras izbūves darbi un uzstādīta Dobelē vēl nebijusi apgaismošanas sistēma graviņā pie ģimnāzijas. Kopējās projekta izmaksas ir 9091 LVL.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Sadarbība