DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

LEADER projekts 2010

Par DVĢ virvju grupu.

Ar jaunā mācību gada sākumu Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēniem būs līdz šim nebijusi iespēja darboties "DVĢ virvju grupā", apgūstot iemaņas augsto un zemo virvju šķēršļu veidošanā un to šķērsošanā. Skolēni apgūs zināšanas un prasmes ekipējuma lietošanā, mezglu siešanā, dažādu sarežģītību trašu plānošanā un uzlikšanā, apgūs pamatiemaņas klinšu kāpšanā un attīstīs balansu trenējoties "slackline" jeb lentošanu. Būtiski, ka šīs virvju grupas ietvaros skolēni attīstīs līderības prasmes - spēju uzņemties atbildību, grupas un uzdevumu vadības prasmes, dažādu līmeņu grupas komunikāciju, stratēģisko plānošanu, lēmumu pieņemšanu iespējams pat sarežģītos apstākļos u.c..

Cilvēks mācās brīdī, kad atrodas ārpus savas komforta zonas, kad jauna situācija rada jaunas emocijas un attieksmes. Šī ir viena no specifiskajām virvju īpašībām, pat nelielā augstumā tās ļauj cilvēkam iepazīt savu reakciju uz situāciju, kuru sākumā viņš nespēj vadīt. Šis arī ir viens no "DVĢ virvju grupas" pamatmērķiem - veicināt skolēnu izaugsmi, iepazīstot sevi dažādās nestandarta situācijās.

Ar ES ELFLA pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātes "Iekārtu tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem" LEADER projekta "Augsto virvju, lentošanas distances inventāra komplekta un komandas tūrisma inventāra komplekta iegāde", identifikācijas Nr. DNP 2010/49, atbalstu ģimnāzija ir ieguvusi "DVĢ virvju grupai" visu nepieciešamo inventāru - kvalitatīvas ķiveres, sistēmas, virves, karabīnes, nolaišanās un kāpšanas mehānismus, lentošanas komplektu, pieres lukturus, cimdus un kāpšanas sienas aizķeres. Inventārs spēj nodrošināt 30 skolēnu grupu.

Mācību gada laikā pamataktivitātes tiek plānotas Dobeles Valsts ģimnāzijas teritorijā esošajā gravā, kurā šobrīd par projekta līdzekļiem ir ierīkots apgaismojums ziemas tumšajām pēcpusdienām. Gada laikā tiks veikti vairāki pārgājieni, kuru ietvaros skolēniem būs iespēja veidot reālus virvju šķēršļus pielāgotus dabiskajai videi. Arī ziema nav traucēklis, bet gan vide, kas nostiprina izturību, pacietību un mērķtiecību, rezultāta dodot gandarījuma sajūtu.

Grupu vadīs Dobeles Valsts Ģimnāzijas skolotāji Dana Kalniņa un Arturs Teihmanis. Abi skolotāji vasaras sākumā izgājuši intensīvu augsto un zemo virvju grupu vadītāju apmācību, kurā papildinājuši savas prasmes dažādu zemo un augsto virvju trašu veidošanā.

Projekta ietvaros ir veikti arī apgaismošanas infrastruktūras izbūves darbi un uzstādīta Dobelē vēl nebijusi apgaismošanas sistēma graviņā pie ģimnāzijas, par ko īpašu paldies jāsaka SIA "J.E.F." un tās valdes priekšsēdētājam Jānim Fogelim.

Kopējās projekta izmaksas ir 9091 LVL un tas ir īstenots laikā no 2011.gada janvāra līdz augustam.

Direktore Inese Didže

Vairāk bildes skatīt bilžu galerijā.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi sadaļā Sadarbība