DVĢ skolēni stundās pēta bezvadu internetu

Dobeles Valsts ģimnāzija un skolotājs Gatis Narvaišs jau otro gadu pēc kārtas iesaistās Iespējamās misijas un Lattelecom rīkotajā tehnoloģiju nedēļā "Tehnoloģijas dzīvei!". Pagājušajā gadā skolēni taisīja televīzijas antenas (vairāk – šeit). Šogad galvenais uzsvars projektā bija uz bezvadu interneta darbības saprašanu.

Projekta mērķis ir dot iespēju skolēniem fizikas stundu laikā iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praksē un demonstrēt skolā iegūto zināšanu izmantošanu ikdienā. Tādā veidā skolēniem tiek veicināta interese par fiziku un sekmēta jēgpilna tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar vadošo elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju SIA Lattelecom.

"Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas ir mūsdienu cilvēka, katra skolēna ikdiena. Tehnoloģijas nevar aizstāt skolotāju, taču tās var kalpot par ļoti iedarbīgiem darbarīkiem efektīvam un katru skolēnu iesaistošam mācību procesam. Mācību procesam ir jāmainās. Izmantojot tehnoloģiju piedāvātās iespējas, jāļauj skolēniem darboties pašiem – risināt problēmas, analizēt informāciju, sadarboties," atzīst Zane Oliņa, IM programmas attīstības vadītāja.

Dobeles Valsts ģimnāzijā 12.b un 12.k klases skolēni dabaszinību stundās veica dažādus uzdevumus:

DSC_0182

Pētīja skolas bezvadu interneta ātrumu dažādās skolas vietās, uzņēma laiku, cik ātri atveras viņu visbiežāk lietotās mājaslapas. Galvenais skolēnu secinājums: skolā ir diezgan ātrs internets, taču vietās, kur signāls ir vājāks, mājaslapas ielādējas par 10 reižu ilgākā laikā.

 


DSC_0188

 

Skolēni pētīja skolas WiFi tīkla pārklājumu un pēc signāla stipruma meklēja skolotāja noslēpto WiFi rūteri. Visām grupām šo rūteri izdevās atrast, taču skolēnu domas par to, vai ar vienu WiFi rūteri pietiek, lai visā skolas stāvā būtu pieejams bezvadu internets dalījās. Galvenie argumenti bija tādi, ka WiFi signālu uztvert var, taču ir vietas, kur tas ir samērā vājš, līdz ar to arī interneta ātrums ir lēnāks.

 


DSC_0200

 

Skolēni salīdzināja WiFi signāla stiprumu saviem mobilajiem telefoniem. Šajā eksperimentā ātrāk skolēnu biežāk lietotās mājaslapas ielādēja Samsung telefoni, taču atšķirības signāla uztveršanā bija ļoti niecīgas.

 


DSC_0204

 

Viena skolēnu grupa mēģināja WiFi signālu nobloķēt ar grāmatām, metāla plāksnēm, u.c. materiāliem. Galvenais skolēnu secinājums – bezvadu interneta signālu stiprumu visvairāk bloķē ēkas sienas, pārējie materiāli un priekšmeti samērā maz ietekmē to signālu. Vēl, protams, svarīgs ir arī attālums līdz raidītājam.

 


Skolēniem šādas stundas patīk, jo var darboties paši, pētīt un uzzināt par to, ko viņi izmanto ikdienā. Daži no skolēnu komentāriem:

 

Aivis: "Es uzskatu, ka šādas stundas ir ļoti noderīgas, jo ikdienā nereti gadās saskarties ar mūsdienīgām ierīcēm, ir labi kaut ko par tām saprast, ne tikai izmantot."

 

Karīna: "Stunda bija ļoti radoša, pats varēja redzēt, kā darbojas WiFi, vai tā signālu var nobloķēt. Pats, pateicoties šai stundai, var izdarīt savus secinājumus, nevis ticēt tam, ko kāds saka. Uzskatu, ka šīs stundas šādā veidā varētu būt biežāk."

Lidija: "Šī stunda bija ļoti interesanta un noderīga, jo uzzināju kaut ko jaunu, piemēram, ar ko atšķiras dažādi rūteri, vai kā var atrast tos, kā pārbaudīt, cik jaudīgs ir internets. Šīs zināšanas man noderēs nākotnē. Viss bija lieliski un aizraujoši, apvienojot gan teoriju, gan praksi."

Lasiet vairāk par šo projektu:

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Sadarbība