Dobeles Valsts ģimnāzijas darbība projektā Dreams+Teams

Sākot ar 2006. gadu Dobeles Valsts ģimnāzija piedalās projektā Dreams+Teams, kuru atbalsta Lielbritānijas padome Latvijā un organizācija Youth Sport Trust.

Projekts Dreams+Teams pasaulē sāka darboties 2001. gadā, un šobrīd tajā ir iesaistījušās vairāk nekā 30 valstis, vairāk nekā 100 skolas ir nodibinājušas ciešus sakarus ar savām partnerskolām Lielbritānijā.

Galvenais šī projekta mērķis ir palīdzēt skolēniem veidoties par līderiem, iesaistot viņus sporta pasākumu organizēšanā skolā, pilsētā un valstī, sadarbojoties ar vienaudžiem no citām skolām Latvijā un ārpus tās robežām.

Dobeles Valsts ģimnāzija bija pirmā skola Latvijā, kura organizēja savu Dreams+Teams festivālu un konkursu izturējušie projekta dalībnieki (9.-11. klašu audzēkņi) un D+T koordinatores Tatjana Savicka un Kristīne Pakule apliecināja iegūtās prasmes plaša mēroga festivālu organizēšanā. Drīz pēc tam sekoja pārējās divas šī projekta aizsācējas Latvijā: Pumpuru vidusskola Jūrmalā un E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija.

DVĢ darbība projektā no 2006.-2008.gadam:

 • 2006.g. 20.-30. septembris (skolotāju T.Savickas un K.Pakules piedalīšanās jauno līderu apmācības programmā Ukrainā),
 • 2006.g. 16.-18. oktobris (partnerskolas Lielbritānijā Sutton High Sports College direktora Paul Melia un koordinatora Philip Husband vizīte DVĢ),
 • 2006.g. 1.-16. novembris (dalībnieku atlase),
 • 2006.g. 28.,29. novembris (jauno līderu apmācība),
 • 2006.g. 11.decembris (Sporta festivāla rīkošana jaunākā skolas vecuma bērniem Dobelē),
 • 2007.g. 5.-8.marts (DVĢ projekta koordinatoru atbildes vizīte Lielbritānijā, sadarbības plānošana),
 • 2007.g. aprīlis – maijs (DVĢ jauno līderu piedalīšanā Dobeles pilsētas un Bērzes upes krastu sakopšanas talkās),
 • 2007.g. 21.-26. jūnijs (DVĢ jauno līderu sadarbības vizīte Sutton High Sports College),
 • 2007.g. rudens (DVĢ jauno līderu līdzdalība Bērnu spēļu laukuma atklāšanas pasākuma rīkošanā),
 • 2007.g. 25.-29. septembris (Sutton High Sports College audzēkņu vizīte Latvijā),
 • 2007.g. 22.-25. oktobris (jauno līderu nometne un festivāls Rugāju vidusskolā),

Projekta darbība plānota trīs gadu garumā, un tā darbības laikā paredzēts iesaistīt D+T vēl vairākas Latvijas skolas un popularizēt šo kustību citās skolās organizējot festivālus jaunākiem bērniem un iesaistot cilvēkus ar īpašām vajadzībām, tādējādi pierādot, ka ikviens ir pelnījis priecāties un var būt pilnvērtīga sabiedrības daļa, kā arī apstiprinot domu, ka sportā var izpausties ikviens un tas ne vienmēr ir balstīts tikai uz rezultātu.

Informāciju sagatavoja Tatjana Savicka.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Sadarbība