Līdzdarbojamies projektā "Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma"

ref="/files/uploadfiles/images_wlw/LdzdarbojamiesprojektInovatvasuzmjdarbba_7E24/links.png" class="lightbox">links

Līdzdarbojamies projektā "Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma"

Vidzemes Augstskola 03.08.2012. ir noslēgusi līgumu Nr. IEP-2012/65 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma" (identifikācijas nr. 2DP/2.3.1.2.0/09/IPIA/LIAA/002), ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Pasākuma mērķis ir radīt izpratni par uzņēmējdarbības sniegtajām iespējām un priekšrocībām pedagogu un izglītojamo vidū, veicināt pamata un vidējās izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu informētību par inovatīviem, tehnoloģiski orientētiem komercuzņēmumiem Latvijā, to darbības pamata principiem, tehnoloģiju attīstības līmeni, kā arī risinājumiem uzņēmējdarbības izaicinājumu pārvarēšanā.
Uzņēmumiem tā ir iespēja, veicinot uzņēmuma atpazīstamību, sava kā sociāli atbildīga uzņēmuma reputāciju sabiedrības acīs, motivēt jaunatni kļūt par saviem potenciāliem darbiniekiem un/ vai partneriem nākotnē.
Projekta ietvaros Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēni viesojās vienā no Latvijas inovatīvākajiem, tehnoloģiski orientētajiem uzņēmumiem – Dobeles SIA TENACHEM - TENAX grupas uzņēmums, kas ierindojas piecu pasaules vadošo uzņēmumu sarakstā stikla pakešu hermētiķu ražošanā, kā arī ir lielākais celtniecības hermētiķu ražotājs Baltijā.
Visos plānošanas reģionos kopumā pasākumā piedalījās ap 800 skolēnu.

Vairāk informācijas:
http://vmc.va.lv/?lang=lv&id=63
http://tenaglass.lv/

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Sadarbība