ES programmas Erasmus+ KA1 projekts

Uzsākam ES programma Erasmus+ KA1 projekta īstenošanu

Erasmus+ projekts individuālā mācību mobilitāte skolu izglītības personālam (Learning Mobility of Individuals School education staff mobility) "Mēs mainīgajā pasaulē" tika izstrādāts un iesniegts vērtēšanai 2015.gada pavasarī un gada nogalē saņēmām ziņu, ka piešķirts finansējums divu mobilitāšu īstenošanai.

Kvalitāte un internacionālisms ir vārdi, kas arvien biežāk tiek minēti izglītības sakarā, tāpēc mēs, Dobeles Valsts ģimnāzijas vadība un skolotāji, izprotot paradigmu maiņu izglītībā, esam sev izvirzījuši uzdevumus izglītoties un sadarboties ne tikai Latvijas robežās, bet arī plašākā diapazonā. Mēs apzināmies, ka ir jāstrādā pie jaunas, pasaulei atvērtākas ģimnāzijas attīstības vīzijas un attīstības plānā ir jāiekļauj aktivitātes, kuras būtu vērstas uz starptautisko sadarbību. Esam plānojuši iesaistīties projektos, kuri saistīti ar tehnoloģiju plašāku ieviešanu un izmantošanu mācību procesā, tomēr konstatējam, ka pedagoģiskā personāla svešvalodas, jo īpaši angļu valodas kā biežāk lietotās svešvalodas, prasmes nav pietiekamas. Esam paredzējuši virkni projektu vairāku gadu garumā Erasmus+ programmas ietvaros. Iespēju attīstīt personālam nepieciešamās angļu valodas prasmes iespējams izmantojot Erasmus+ K1 aktivitāti, kuras galvenais uzdevums ir skolotāju tālākizglītība angļu valodas kursos, kas vēlāk nodrošinās šo skolotāju aktīvāku iekļaušanos K2 projektu darbā, svešvalodu zināšanu uzlabošana ļaus veiksmīgāk izmantot dažādo apmācību kursus konkrētos priekšmetos, kā arī sekmēs dalību e-Twinning aktivitātēs un citos projektos.

Šī projekta galvenais mērķis ir dot iespēju Dobeles Valsts ģimnāzijas diviem pedagogiem padziļināti apgūtu svešvalodu Anglijā, iepazīties ar kultūru, tradīcijām, vēsturi, kā arī dibināt kontaktus, gūtu jaunu pieredzi. Galvenā plānotā aktivitāte, kuru vēlamies realizēt projekta ietvaros, ir mūsu ģimnāzijas pedagogu tālākizglītība. Esam izvēlējušiesInternational Project Centre Exeter (UK) piedāvāto apmācību kursu " Better English for teachers" (Labāka angļu valoda skolotājiem). Uzskatām, ka šāda iespēja būtu ieguvums ne tikai šiem konkrētajiem pedagogiem, bet arī pārējiem kolēģiem un skolēniem, tātad sabiedrībai kopumā. Tāpat ceram, ka atgriezušies, tie motivēs pārējos pedagogus izglītoties un pilnveidoties, izmantot šādu projektu sniegtās iespējas.

Šos svešvalodu kursus uzskatām arī par ģimnāzijas personālu motivējošu pasākumu, iespēju satikt pedagogus no citām valstīm, veidot sakarus un likt pamatu turpmākajai starptautiskajai sadarbībai.

Svešvalodas nozīmi redzam arī mācību procesa organizācijā. Piemēram, stundas aktualizācijas procesā nenovērtējami ir materiāli no dažādu resursu vietnēm un Youtube, kā arī citi moderno tehnoloģiju rīki, kurus varam izmantot stundas sagatavošanas procesā un kuru izmantošanas instrukcijas pārsvarā ir pieejamas angļu valodā, tāpēc .

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pilnveidotas pedagogu angļu valodas prasme, t.sk. IT un skolvadības rīku lietošanai, sadarbības attīstīšanai un multikulturālas pieredzes paplašināšanai.

Projekta koordinatore ir angļu valodas skolotāja Elita Freija.

Projekta īstenošanas laiks ir 31.12.2015. – 30.12.2016.

Kopējās plānotās izmaksas 6682,00 eiro

Līguma Nr.2015-I-LV01-KA101-013249

Informāciju sagatavoja direktore Inese Didže

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā CITAS AKTIVITĀTES