DVĢ mājturības skolotāji rāda savas meistarklases

02.12.2015.  Auces, Dobeles un Tērvetes novadu mājturības un tehnoloģiju skolotāji tika aicināti uz Dobeles Valsts ģimnāzijas mājturības skolotāju A.Jakovļeva un M.Barakauskaites vadītajām meistarklasēm – dekoratīvas kompozīcijas izgatavošana no dabas materiāliem un "kumihimo" pīšana. Abas meistarklases vieno tas, ka tajās līdzdarbojas kā zēnu tā meiteņu mājturības skolotāji vienlaicīgi. Ar gandarījumu var atzīmēt, ka vēlmi piedalīties pasākumā izteica un arī piedalījās 26 novadu mājturības  skolotāji.

 

 

Meistarklašu mērķis ir dalīties pieredzē ar citiem skolotājiem un rosināt,  iedrošināt  tos pašiem sagatavot un novadīt meistarklasi par sev tīkamu vai izdevušos tēmu, līdz ar to dodot ierosmi jaunu ideju realizācijai citiem skolotājiem. Ja parasti skolotājs strādā ar skolēniem klasē, tad vadot  meistarklasi, skolotājs strādā ar citiem skolotājiem (meistarklases dalībniekiem). un veic tos pašus uzdevumus, kurus būtu risinājis ar skolēniem. Lai piedalītos meistarklasē dalībniekiem dažreiz  jāizpilda arī mājas darbs, kaut kas savlaicīgi jāsagatavo, lai pilnvērtīgi varētu līdzdarboties, bet pamatā par tehnisko un arī teorētisko nodrošinājumu domā un to sagatavo meistarklases vadītājs. Šoreiz dalībniekiem mājās bija jāizgatavo rāmītis, kuram jāpielāgo pamatne. Ar pārējiem materiāliem krāsām, otām, dabas materiāliem, līmi u.c. nepieciešamo dalībnieki tika nodrošināti.

 

 

 

 

A.Jakovļevs vadot savu meistarklasi kā mērķi izvirzīja mācību preikšmeta satura apguves kvalitātes paaugstināšanu, bet M.Barakauskaite vairāk pievērsās mācību satura pilveidošanas iespējām rādot un mācot "Kumihimo" pīšanas paņēmienus. Šī pīšanas metode izraisīja lielu dalībnieku interesi kā no meiteņu mājturības skolotāju puses tā arī neatpalika zēnu mājturības skolotāji. Skolotāju M.Barakauskaites meistarklases izvērtējumā varēja lasīt tikai pozitīvas atsauksmes un tika teikti lieli paldies par idejām mācību satura pilnveidošanā.

 

 

Atgriežoties pie mācību satura kvalitātes paaugstināšas iespējām A.Jakovļevs uzsvēra un akcentāja, mazliet aizmirsto, bet savā laikā populāro starppriekšmetu saikni. Kā jau tika minēts meistarklasē tika gatavota dekoratīva kompozīcija no dabas materiāliem (ainava). Šis darbs paredzēts 8.klases zēniem Lai veiktu šo darbu ir nepieciešami (speciāli sagatavoti) dabas matriāli. Šoreiz tie ir dažādi augi. Šīs sadaļas īstenošanā tika piesaistīta DVĢ bioloģijas skolotāja G.Heistere, kura personīgi iesaistījās augu vākšanā un sagatavošanā, vienlaicīgi atgādinot skolēniem arī augu nosaukumus. Paldies par sadarbību!

 

 

 

 

Tā kā uzdevuma nosacījumi nosaka, ka jāveido dabas ainava, projekta īstenošanā tika piesaistīta arī DVĢ vizuālas mākslas skolotāja Inga Ozoliņa, kura savu stundu ietvaros runāja ar skolēniem par kompozīciju, lineāro perspektīvu, gaisa perspektīvu, krāsu perspektīvu un citiem kritērijiem – krāsa, tonis, intensitāte, kontrasts, kas jāņem vērā veidojot ainavu. Līdz ar to skolēniem tika radīts priekšstats par ainavas veidošanas pamatprincipiem, kuri tika realizēti veidojot konkrēto darbu. Šīs zināšanas tika mācītas ne tikai 8.klases skolēniem, bet arī atgādinātas meistarklases dalībniekiem. Tika rādīti dažādi pazīstamu mākslinieku mākslas darbi, kuros izteikti varēja atpazīt augstāk minēto paņēmienu pielietojumu mākslas darba uzbūvē. Paldies I.Ozoliņai par radošu sadarbību, interesanto stāstījumu meistarklases ietvaros un detalizētu 8.klases skolēnu veidoto darbu analīzi, kuri tradicionāli decembra sākuma tiek izvietoti skolas bibliotekā. Skolēnu darbu izstādi vērtēja arī mājturības skolotāji, kuri teica atzinīgus vārdus par iegūto rezultātu, jo īpaši tika uzsvērts tas, ka darbu autori ir zēni. Paldies Ingai par sadarbību un atsaucību!

 

 

 

 

Neskatoties uz to, ka skolotājs "vienmēr" visu zina un saprot, ir gadījumi, ka viņš, vērtējot darbu, netiek līdzi skolēnu domu lidojumam un no ainavas veidošanas kritērijiem skolotājs neko nesaskata. Tāpēc radās ideja, piesaistot latviešu valodas skolotājus, katram skolēnam izveidot sava darba aprakstu, lai skolotājs skolēna  darbā  spētu ieraudzīt domas materializāciju. Paldies par atbalstu un sadarbību DVĢ skolotājai  V.Elartei!

 

 

Ceru, ka skolēnu pašgatavotās dekoratīvās kompozicījas patiks ne tikai viņiem pašiem, bet arī viņu vecākiem, vai arī vecvecākiem, kuriem tās tiks dāvinātas Ziemassvētrkos.

 

 

Arī skolotāji, meistarklases dalīnieki,  ar savu gatavoto dekoratīvo kompozīciju bija apmierināti un varbūt tā būs kā Ziemassvētku dāvana kādam tuvam cilvēkam vai arī izgatavotais darbs un līdzdarbošanās meistarklasē kalpos kā avots jaunām idejām.

 

 

Auces, Dobeles un Tērvetes novadu zēnu  mājturības un tehnoloģiju MA vadītājs A.Jakovļevs

 

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā CITAS AKTIVITĀTES