DVĢ TDK "Vērdiņš" sākusies aktīva koncertsezona

DVĢ TDK  "Vērdiņš" sākusies aktīva koncertsezona.

Skolēnu deju kopas no visiem Latvijas reģioniem piektdien, 21. februārī, sportoja, dejoja un izklaidējās Bauskas novadā. 330 dejotāji no 14 kolektīviem piedalījās Valsts izglītības un satura centra (VISC) organizētajā reģiona deju kopu pasākumā. Šajā pasākumā kuplā skaitā piedalījās arī Dobeles Valsts ģimnāzijas deju kolektīva "Vērdiņš" 25 dejotāji un nenogurdināmā kolektīva vadītāja Ligita Urbele.

"Pirmā skolēnu pieturas vieta bija Codes pamatskola. Te viņi mērojās spēkiem dažādās sportiskās izklaidēs. Pēc pamatīgas sportošanas visiem labi garšoja pusdienas Codes pamatskolas ēdnīcā.

Īslīces kultūras namā vairāk nekā stundu ilgā koncertā «Lecam pa jaunam, lecam pa vecam» tika izdejotas dejas, kuras kolektīvi gatavo nākamās vasaras skolēnu Dziesmu un deju svētkiem. No mūsu novadiem Īslīcē uzstājās vien Codes pamatskolas dejotāji.

VISC speciāliste dejas jomā Ilze Mažāne «Bauskas Dzīvei» pastāstīja, ka pēc četriem reģionālajiem pasākumiem guvusi atziņu – kolektīvi nākamās vasaras svētkiem gatavojas nopietni: «Līmenis ir pietiekami labs, skatiens nākotnē kļūst cerīgs.»"

Dobeles Valsts ģimnāzijas dejotāji saka lielu paldies Bauskas novada skolēnu deju kopu virsvadītājai Ligitai Irbītei par uzaicinājumu piedalīties šajā aizraujošajā pasākumā. Esam pateicīgi arī Dobeles pilsētas pašvaldībai par atbalstu transporta nodrošināšanā, jo katra jauna koncertpieredze ir neatsverams ieguldījums deju izpildījuma kvalitātes nodrošināšanā, tas arī pašiem dejotājiem ir ļoti svarīgs motivators, un darbā ar pašdarbības kolektīviem vienmēr ir labi, ka ir nākamais pasākums, kuram gatavoties.

Koncertsezona ir pašā zenītā un, tā šī gada 1.martā DVĢ kolektīvi "Solis" un "Vērdiņš" piedalīsies deju koncertā Aucē.

Izmantojot citātus no laikraksta "Bauskas dzīve"

ar skolas kolektīviem lepojas

DVĢ direktores vietniece

Kristīne Pakule

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā KONKURSI