Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēni aizstāv zinātniski pētnieciskos darbus

ZPD aizstāvēšana

Šī gada 21. februārī Dobeles Valsts ģimnāzijā notika 11. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. Pilnībā izstrādātu darbu skolēni prezentēja 5 zinātniskajās sekcijās, atbilstoši izvēlētai tēmai:


  1. Dabaszinību sekcija,
  2. Kultūras, sporta un veselības sekcija,
  3. Latviešu valodas un literatūras sekcija,
  4. Vides un mākslas sekcija,
  5. Psiholoģijas sekcija.


Kopumā 60 skolēni prezentēja savus izstrādātos darbus. Ar jauniešiem strādāja 23 skolotāji – konsultanti.

 

Sekcijās veiksmīgākie darbi tika izvirzīti Auces, Dobeles un Tērvetes novadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei, kura notiks 2014.gada 6.martā Dobeles novada Izglītības pārvaldē.

Konferencē DVĢ pārstāvēs:

Paldies visiem skolotājiem – konsultantiem par ieguldīto darbu konsultējot skolēnus darba izstrādes laikā.

Novēlam panākumus mūsu skolēniem!

Sagatavoja DVĢ direktores vietniece Gita Jākobsone

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā KONKURSI