DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Panākumi Zemgales skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē

2015.gada 26. martā Jelgavā notika Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 6. konference, kurā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) ekspertu vērtēšanai bija iesniegti 156 darbi. Dobeles novadu pārstāvēja arī Dobeles Valsts ģimnāzijas 13 autoru 12 darbi.

Ģimnāzijas skolēni ieguva četras 1. vietas, vienu 2.vietu un trīs 3.vietas. Pirmās vietas attiecīgajās zinātņu sekcijās izcīnīja Elvisa Katrīna Lambrekse, Nils Meļķerts un Igors Smolkins, Kintija Košinska, Baiba Krasnova. Otrā vieta tika piešķirta Beātei Lucauai, bet trešās vietas Laurai Zaskausakai, Airisai Paulai Ansonei un Sigitai Rūmītei, bet atzinības saņēma Kellija Blūzmane, Diāna Stilve, Valters Naglis un Emīls Jagučanskis. Deviņi no vērtētajiem divpadsmit ģimnāzistu darbiem tika izvirzīti iesniegšanai Latvijas 39.skolēnu zinātniskajai konferencei, kura  notiks Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē no 2015.gada 25. līdz 26. aprīlim.

Tiesības studēt LLU ieguva zinātniski pētniecisko darba konkursa 1. – 3. vietu ieguvēji ķīmijas, bioloģijas, zemes zinātnes, fizikas, matemātikas, informātikas, vides zinātnes, socioloģijas, ekonomikas, tieslietu, vēstures un inženierzinātņu sekcijās. Studiju vietas konkursa laureātiem nodrošinās Lauksaimniecības, Veterinārmedicīnas, Pārtikas tehnoloģijas, Informācijas tehnoloģiju, Ekonomikas un sabiedrības attīstības, Lauku inženieru un Tehniskā fakultāte. Liels gandarījums par savu paveikto darbu bija arī Dobeles Valsts ģimnāzijas jauniešiem, kuriem ir piešķirtas iespējas studēt budžeta grupās Latvijas Lauksaimniecības universitātē – Elvisai Katrīnai Lambreksei, Nilam Meļķertam, Igoram Smolkinam, Kintijai Košinskai, Laurai Zaskauskai un Baibai Krasnovai.

Vēl informācija: http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=12126

Informāciju sagatavoja Direktore Inese Didže

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi sadaļā Konkursi