Apbalvojums, kas trāpījis "desmitniekā"

Nez vai ir daudz apkaimes ļaužu , kuri nezinātu fizikas skolotāja Pētera Pūķīša vārdu. Viņš ir pedagogs, kurš skolēnus māca jau pusgadsimtu, mācību grāmatu autors, vienmēr bijis audzēkņu iemīļots un cienīts. Šoruden Pētera Puķīša veikumos novērtēts kārtējo reizi: tieši viņam Zemgales reģionā piešķirta "SEB Novadu stipendija". To pedagogiem pasniedz "SEB Banka" sadarbībā ar Ata Kronvalda fondu par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar talantīgiem skolēniem, jaunatnes zinātniski pētnieciskā darba sekmēšanu un izglītības kā vērtības stiprināšanu Latvijas reģionos.

"SEB Novadu stipendijas" konkursā kandidāti tika vērtēti pēc vairākiem kritērijiem: pretendenta audzēkņu gūtie apbalvojumi dažāda mēroga konkursos un olimpiādēs; talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu pasākumu organizēšana vai dalība tajos; pretendentu ieguldītais darbs mācību līdzekļu izstrādē. Stipendijas apmērs šogad ir 200 latu.

 

Stipendijas ieguvējs, Dobeles Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs Pēteris Puķītis (centrā) kopā ar kolēģiem, skolas direktori un deputātiem.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā CITAS AKTIVITĀTES