DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Apbalvo starptautisko olimpiāžu uzvarētājus un viņu pedagogus

Ministru kabinetā apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais MK rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs".
Ministru kabineta Goda diploms un naudas balvas piešķirtas 2011.gada starptautiskās matemātikas, ķīmijas, bioloģijas, fizikas un informātikas olimpiādes uzvarētājiem un viņu pedagogiem, t.sk. Kārlim Seņko, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes 1.kursa studentam - par iegūto Atzinības rakstu starptautiskajā fizikas olimpiādē un viņa pedagogam - Pēterim Puķītim, Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotājam.
9.11.2011.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi sadaļā CITAS AKTIVITĀTES