DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Mācību olimpiāžu un konkursu veiksminieki izbaudīja "zvaigžņu stundu"

9. maijā Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā norisinājās Dobeles un Tērvetes novadu  skolēnu olimpiāžu uzvarētāju salidojums, kurā tika sumināti 1. vietas ieguvēji novada mācību priekšmetu olimpiādēs vai konkursos, kā arī Zemgales reģiona, atklāto un valsts olimpiāžu laureāti un viņu skolotāji.

Salidojuma norisēs iesaistījās Latvijā pazīstamais dramaturgs, režisors, scenārists, aktieris pasākumu organizētājs un vadītājs Kārlis Anitens, kurš savu uzstāšanos veltīja mākslas nozarei kā sabiedrības attīstības  virzītājspēkam, iepazīstināja ar savu pieredzi radošajās jomās.

Kamēr skolēni, sadalījušies grupās, Kārļa Anitena vadībā gatavoja savstarpējus apsveikumus olimpiāžu un konkursu veiksminiekiem, Dobeles, Auces un Tērvetes novadu domju priekšsēdētāji Andrejs Spridzāns, Vija Keršus un Dace Reinika kopā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāju Marutu Vaļko un skolu direktoriem sacīja paldies jauno "olimpiešu" pedagogiem par ieguldīto darbu skolēnu mācību sasniegumu un panākumu veicināšanā.

- Ir prieks reizi gadā jūs visus sapulcināt, ar labām domām, ar mīļiem vārdiem par to, ko esat paveikuši šajā mācību gadā, - skolotājiem sacīja Maruta Vaļko. – Visu mācību gadu ir raženi strādāts, un kopdarba rezultātā ir tapis mūsu svētku brīdim sarūpētais. Parakstot lielo apsveicamo skolēnu diplomu kaudzi – vairāk nekā 300, salīdzināju, ka novados mēs izskatāmies gana labi. Mums ir daudz labu bērnu, jo aptuveni 10 procentu no visiem skolēniem ir ieguvuši atzinības un godalgotas vietas olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajos darbs. Tātad jūs esat labi, radoši pastrādājuši. Visbagātākā ar panākumiem šogad ir Dobeles Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Gita Heistere, kura kopā ar saviem skolēniem ir sarūpējusi 29 apbalvojumus ģimnāzistiem. Itin visiem jums – mīļš paldies par to, ko jūs darāt, jo tas ir ļoti nozīmīgi. Lai jums ir spēks un veselība, pabeidzot mācību gadu, un jauku vasaras atvaļinājumu!

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns atzina, ka ir labi padarīta darba izjūta. – Ir prieks par to, ko jūs dodat skolēniem. Viņi to noteikti novērtēs un vēlāk teiks paldies jums par to, ka viņiem ir izdevies sasniegt to, ko viņi šodien vēl īsti neapjauš. Pamats, ko mēs radām, sākot jau ar pirmsskolu un turpinot tālāk, bērniem dod iespējas. Jūs esat šo iespēju radītāji un iedvesmotāji, ceļveži. Par to jums paldies! Apsveicams ir arī vecāku atbalsts saviem bērniem un skolai. Visiem kopā mums izdodas sasniegt daudz labākus rezultātus. Šo skolēnu sasniegumi noteikti pamudina vairāk censties būt labākiem arī pārējos. Lai mums ir daudz labu skolēnu, iedvesmojošu skolotāju un atsaucīgu vecāku!

Skolēnu apbalvošana norisinājās pa mācību priekšmetu grupām, turklāt katrai grupai tika veltīti iepriekš sagatavotie vienaudžu apsveikumi. Veiksminieki saņēma arī balvas no savām pašvaldībām.

Dobeles valsts ģimnāzija var lepoties ar vislielāko skaitu veiksminieku šī mācību gada olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajos darbos. Salidojumā tika sumināti:

 

Nr. Vārds Uzvārds Klase Sasniegumi Skolotājs
1 Kristīne Elizabete Brīkše 7.A latviešu valodā 1.v. nov. Rudīte Briede
2 Beāte Bučņeviča 11.A2 mūzikā 1.v. nov. Raimonds Bulmers
3 Ineta Buivide 10.A1 bioloģijā 1.v. nov. Gita Heistere
4 Julianna Bunte 11.A1 krievu valodā 1.v. nov. Jeļena Raņķe
5 Beāte Cehanoviča 9.A bioloģijā 1.v. nov., 3.v. valstī

fizikā 1.v.nov.

ķīmijā 1.v.nov.,   3.v.valstī, 3.v.atklātajā olimpiādē

matemātikā 1.v.nov.,3.v.valstī, 3.v. atklātajā olimpiādē

konkursā "Pazīsti savu organismu" atzinība valstī

Gita Heistere

 

Ineta Žeiere

Sarmīte Dude

Daina Glušaka

6 Anastasija Ciesa 12.A2 boloģijā 2.v.nov.,

 

atzinība konkursā "Homines" valstī

Gita Heistere
7 Skārleta Dombrovska 11.A1 bioloģijā 1.v.nov.

 

konkursā "Homines"1.v. valstī

"Pazīsti savu organismu" 1.v.nov.

ZPD Atzinība

Gita Heistere
8 Sanija Eihe 9.B latviešu valodā 1.v.nov.

 

Matemātikā 1.v.nov., atzinība valstī

Ruta Veidemane

 

Daina Glušaka

9 Ieva Annija Eihmane 11.A1 bioloģijā 1.v.nov.

 

matemātikā 1.v.nov.

Gita Heistere

 

Aiva Rituma

10 Annija Grinšpone 7.B vizuālajā mākslā 1.v.nov. Inga Ozoliņa
11 Kārlis Janaitis 12.A1 bioloģijā 1.v.nov.,

 

"Homines" 3.v. valstī

Gita Heistere
  Gustavs Janaitis 9.B "Pazīsti savu organismu" 3.v. valstī Gita Heistere
13 Leonora Jankoviča 8.B krievu valodā 1.v.nov. Žanna Kopanova
14 Māris Jākabsons 9.B mājturībā 3.v. valstī rasēšanā Andris Jakovļevs
15 Guna Una Jāzepa 11.A1 angļu valodā 3.v.valstī

 

bioloģijā atzinība valstī

"Homines" atzinība valstī

Elita Freija

 

Gita Heistere

16 Dilans Kabajevs 10.A2 krievu valodā 1.v.nov. Jeļena Raņķe
17 Fabians Kapustjonoks 10.BK vācu valodā 1.v.nov. Dina Grīnfelde
18 Anna Kosinkina 9.A "Pazīsti savu organismu" atzinība valstī Gita Heistere
19 Anna Dana Krama 8.A angļu valodā 3.v. valstī Ieva Vaivode
20 Krista Kristiāna Kristapsone 12.A2 latviešu valodā 1.v.nov.

 

bioloģijā atzinība valstī

vēsturē 1.v.nov., 3.v. valstī

Vija Elarte

 

Gita Heistere

Silvija Smiltniece

21 Laura Laimiņa 9.B ķīmijā 1.v.nov. Sarmīte Dude
22 Luīze Patrīcija Laizāne 7.A mājturībā 1.v.nov. Marīte Barakauskaite
24 Monta Anna Rudmieze 8.A vācu valodā 1.v.nov., 3.v.valstī,

 

ķīmijā 2.v. atklātajā olimpiādē,

matemātikā 1.v.nov., atzinība valstī

Dina Grīnfelde

 

Sarmīte Dude

Daina Glušaka

25 Agnete Saule 7.A matemātikā 1.v.nov., atzinība atklātajā olimpiādē Laila Vanadziņa
26 Rūdis Šķupelis 10.A1 matemātikā 1.v.nov. Jolanta Šaknere
27 Alise Švēde 8.B latviešu valodā 1.v.nov. Vēsma Rone
28 Anastasija Varmahovska 8.B ķīmijā atzinība atklātajā olimpiādē Sarmīte Dude

 

 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes pateicības par labiem sasniegumiem un iegūto atzinību, Atzinības rakstus par  novada olimpiāžu 2. un 3. vietām saņem sekojoši skolēni:

 

Nr Vārds, uzvārds Klase Sasniegumi Skolotājs
1. Anastasija Ciesa 12.A2 Bioloģijā 2. v. Gita Heistere
2. Klinta Mozule 9.B Atzinība konkursā "Pazīsti savu organismu"

Bioloģijā 2.v.

Mājturībā 3.v.

Gita Heistere

Marīte Barakauskaite

3. Laura Skorodihina 9.A Latviešu valodā 2.v.

Ķīmijā 3.v.

Ruta Veidemane

Sarmīte Dude

4. Paula Adriana Kristapsone 9.A Bioloģijā 3.v.

"Pazīsti savu organismu" 3.v.

Latviešu valodā 3.v.

Vizuālajā mākslā atzinība

Vēsturē atzinība

Gita Heistere

 

Ruta Veidemane

Inga Ozoliņa

Indra Skranda

5. Gustavs Janaitis 9.B "Pazīsti savu organismu" atzinība Gita Heistere
6. Krista Hotuļeva 11.A1 Vizuālajā mākslā 2.v. Inga Ozoliņa
7. Uģis Eihvalds 9.B Mājturībā 3.v. Andris Jakovļevs
8. Sabīne Novicka 7.B Mājturībā 2.v. Marīte Barakauskaite
9. Annija Blumfelde 7.B Mājturībā 2.v. Marīte Barakauskaite
10. Francisks Tukišs 7.A Mājturībā atzinība Andris Jakovļevs
11. Estere Kristiāna Ozoliņa 10.A1 Mūzikā 2.v.

Krievu valodā atzinība

Raimonds Bulmers

Jeļena Raņķe

12. Ieva Vācere 8.A Mūzikā 2.v. Raimonds Bulmers
13. Viktorija Zaviša 8.B Matemātikā 2.v. Daina Glušaka
14. Violeta Kobjakova 8.A Matemātikā 3.v. Daina Glušaka
15. Kellija Ieva Meiere 8.B Matemātikā atzinība Daina Glušaka
16. Emma Millere 8.A Matemātikā atzinība

Angļu valodā 2.v.

Daina Glušaka

Ieva Vaivode

17. Kristiāns Ridus 8.A Matemātikā atzinība Laila Vanadziņa
18. Sabīne Novicka 7.B Matemātikā 3.v. Laila Vanadziņa
19. Krists Dukurs 7.A Matemātikā 2.v. Laila Vanadziņa
20. Edvards Klīvis 12.A2 Matemātikā atzinība Jolanta Šaknere
21. Rēzija Granta 11.A2 Matemātikā atzinība Aiva Rituma
22. Iveta Čerņavska 12.A1 Matemātikā 3.v.

Krievu valodā atzinība

Bioloģijā 2.v.

Aiva Rituma

Jeļena Raņķe

Gita Heistere

23. Ralfs Olševskis 12.A2 Matemātikā 2.v. Aiva Rituma
24. Dāvis Gudzovskis 11.A1 Matemātikā 3.v. Aiva Rituma
25. KristersCelmiņš 11.A2 Matemātikā 2.v. Aiva Rituma
26. Aivis Skutelis 10.A1 Matemātikā 3.v. Jolanta Šaknere
27. Rolands Savdons 12.A2 Vēsturē 3.v. Silvija Smiltniece
28. Raivis Vendelis 9.B Ķīmijā atzinība Sarmīte Dude
29. Alise Glūzda 10.A2 Ķīmijā atzinība Ineta Žeiere
30. Megija Lelde Gintere 11.A2 Vācu valodā atzinība Dina Grīnfelde
31. Liene Estere Volodka 8.A Vācu valodā 3.v. Dina Grīnfelde
32. Violeta Kobjakova 8.A Vācu valodā 2.v. Dina Grīnfelde
33. Viktorija Zaviša 8.B Krievu valodā 3.v. Ludmila Liepiņa
34. Viktorija Petrova 8.B Krievu valodā 3.v. Ludmila Liepiņa
35. Esmeralda Grīva 10.BK Krievu valodā atzinība Jeļena Raņķe
36. Vladimirs Andersons 12.A2 Krievu valodā atzinība Žanna Kopanova
37. Adriana Ļeonova 10.A2 Krievu valodā 3.v. Žanna Kopanova
38. Karīna Kondrāte 10.A2 Krievu valodā 2.v. Ludmila Liepiņa
39. Alise Štāle 11.BK Krievu valodā 3.v. Jeļena Raņķe
40. Vladimirs Kabajevs 12.A1 Krievu valodā 2.v. Jeļena Raņķe
41. Santija Veselova 8.B Angļu valodā atzinība Tatjana Savicka
42. Jana Kalniņa 8.B Angļu valodā atzinība Tatjana Savicka
43. Evija Dambrovska 12.A1 Angļu valodā 3.v. Elita Freija
44. Anastasija Ņikitina 12.A2 Bioloģijā 3.v. Gita Heistere
45. Toms Endziņš 11.A2 Bioloģijā atzinība Gita Heistere
46. Marta Mazpreciniece 11.A2 Bioloģijā 2.v. Gita Heistere
47. Regnārs Lambreksis 10.A2 Bioloģijā 3.v. Gita Heistere
48. Marija Ņikitina 9.B Bioloģijā atzinība Gita Heistere
49. Patrīcija Leiburga 9.B Bioloģijā atzinība Gita Heistere
50. Artis Apinis 12.A1 Fizikā 2.v. Pēteris Puķītis
51. Roberts Brože 10.A2 Fizikā 3.v. Pēteris Puķītis

 

 

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Liela daļa salidojuma dalībnieku bija Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēnu formās. Priekšplānā – triju novadu un Izglītības pārvaldes vadība.

 

Rūdis Šķupelis sarunā ar Kārli Anitenu.

 

Mūsu skolotāji – labs atbalsts ģimnāzistiem viņu sasniegumos.

 

Pateicību par darbu saņem skolotāja Marīte Barakauskaite (no labās).

 

Atzinības saņēmušie skolēni un viņu pedagogi -

valodu grupā….

dabaszinībās….

vēsturē un sociālajās zinībās…

mākslās.

 

Prāvu kaudzīti ar atzinības rakstiem saņēma vairāki ģimnāzisti, arī Skārleta Dombrovska.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi sadaļā Olimpiādes