DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sākums Sasniegumi Olimpiādes Krievu valodas olimpiāde

Krievu valodas (svešvalodas) valsts olimpiādes 3. posmā piedalīsies ģimnāzisti Julianna Bunte un Dilans Kabajevs

8. februārī Dobeles Valsts ģimnāzijā notika Krievu valodas (svešvalodas) 22. Valsts olimpiādes 2. – novada – posms. Metodiskās apvienības vadītāja, skolotāja Ludmila Liepiņa informēja, ka A grupā (skolēni, kuriem dzimtā ir latviešu valoda) piedalījušies 17 vidusskolēnu, B grupā (skolēni, kam ģimene ir bilingvāla vai tajā runā krieviski) – 14 audzēkņu no Dobeles, Auces un Tērvetes novada.

Olimpiāde ir veltīta ANO Ģenerālās asamblejas 2012. gada 17. decembrī pasludinātajai Starptautiskajai kultūru tuvināšanās dekādei (2013. – 2022.), un tās temats šogad ir "No kultūru daudzveidības uz starpkultūru dialogu".

L.Liepiņa uzsvēra, ka olimpiāde šādā veidā tiek organizēta pirmo reizi

- Integrētā testa uzdevumi šogad ir vērsti uz skolēna valodas, komunikatīvās un sociokultūras kompetences lietošanu, domāšanas, prognozēšanas prasmju un valodas izjūtas aktivizēšanu, - pastāstīja metodiskās apvienības vadītāja, piebilstot, ka tieši valodas izjūta, prognozēšanas prasmes skolēniem sagādājušas vislielākās grūtības. - Piemēram, no nosauktajiem vienas nozīmes vārdiem dažādās svešvalodās bija jāsaprot, jāizdomā, kā šis vārds ir krievu valodā. Skolēniem bija arī jāparāda sava erudīcija, atpazīstot Latvijā populārus dažādu profesiju pārstāvjus, māksliniekus, pārzinot folkloru, interneta valodas, un vēl citās jomās. Bija arī jāatrisina krustvārdu mīkla un jāuzraksta eseja par starpkultūru mijiedarbību. Ar šādiem un vēl vairākiem citiem uzdevumiem olimpiādes dalībniekiem vajadzēja tikt galā divās stundās. Šoreiz skolēniem bija jāstrādā kā eksāmenā: atbildes jāraksta atbilžu lapā.

Pēc saspringta divu stundu darba valsts olimpiādes 3. posmā 10. martā piedalīsies 1. vietas ieguvēji - Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotājas Jeļenas Raņķes audzēkņi Julianna Bunte (11. klase, A grupa) un Dilans Kabajevs (10.klase, B grupa).

Arī 2. un 3. vietās ierindojās ģimnāzisti: A grupā – Karīna Kondrāte (10. klase, skolotāja Ludmila Liepiņa); Adriana Ļeonova (10. klase, skolotāja Žanna Kopanova); B grupā – Vladimirs Kabajevs (12. klase, skolotāja Jeļena Raņķe); Alise Štāle (11. klase, skolotāja Jeļena Raņķe).

3. vieta B grupā - arī Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas 12. klases skolniecei Ērikai Lapenkovai (skolotāja Alla Zandersone).

Sagatavoja informātikas laborante Sarmīte Šmite

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi sadaļā Krievu valodas olimpiāde