DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Konkurss "Vācu valoda gaišiem prātiem"

Jau sesto gadu Gētes institūts organizē starptautisku konkursu jauniešiem, kas interesējies par fiziku, ķīmiju, bioloģiju, matemātiku vai informātiku. Te piedalās jaunieši no Čehijas, Lietuvas un Latvijas ar savu pētniecības projektu.

Galvenais - tam jābūt kaut kam oriģinālam, kaut kam vairāk nekā tiek darīts mācību stundā, jaunietis ir centies un no tā kaut ko iemācīties.Ja ar savu pētniecības darbu spēja sajūsmināt žūriju, tad iekļuva arī finālā. Fināls - projektu prezentācija klātienē notika 8. aprīlī Gētes institūtā Rīgā, kur prezentēja 8 darbus.

Ar savu projektu piedalījās un finālam tika izvirzīti Dobeles Valsts ģimnāzijas 11.klases skolēni Helvijs Sloka un Sandija Sprince. Galveno balvu – braucienu vasarā uz Gettingenu, kur līdzās vācu valodas nodarbībām varētu iepazīties ar Vācijas studiju un pētniecības centru, mūsu skolēni neieguva, bet vairoja pieredzi uzstāties un sarunu rezultātā aizstāvēt savu veikumu un, protams, iepazīties ar vienaudžu pētījumiem.


Žūrijas locekļi un citi interesenti gāja no vienas "stacijas" uz otru, iepazinās ar pētniecības darbiem un uzdeva dalībniekiem jautājumus. Helvijs atzina, ka vislabāk patika saruna ar GI direktora vietnieku Valodas nodaļas vadītāju Mihaelu Hauki. Sendija bija pateicīga par iespēju iepazīties ar GI biblioteku.

Informāciju sagatavoja vācu valodas skolotāja Dina Grīnfelde

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi sadaļā Konkursi