DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

 • Lai Ziemassvētki ap Jums ir mīlestības un klusuma burvība! Lai katram Jaunā gada rītam - Labas domas! Katrai dienai - darbs, kas piepilda sirdi!

  DVĢ direktore, 11.klašu skolēni, klašu audzinātājas un daži pēc skolas laika sailgojušies absolventi ielūdz Jūs paviesoties DVĢ Ziemassvētku studijā un ieklausīties Ziemassvētku gaidīšanas laika lasījumos.

  Mīļu paldies par sadarbību atbilstošāko tekstu izvēlē sakām skolotājai Vēsmai Ronei!

  Lai stipra veselība, lai raisās svētku sajūtas un ikvienā sirdī nolaižas miers!

  Patīkamu skatīšanos novēl 11.klašu audzinātājas

  https://youtu.be/09JbRq48l78

 • Sveiciens svētkos!

  Godātā Dobeles Valsts ģimnāzijas saime, mīļie jaunieši, vecāki un kolēģi!

  Laikā, kad vairums notikumu ir tikai skatāmi, nevis piedzīvojami klātienē, kad ik diena izvēršas neziņā par nākotni, kad katrs viens esam atbildīgi par savu un līdzcilvēku veselību, mēs jums vēlam saglabāt latvietim raksturīgo spītu izturēt, prasmi uzturēt možu garu, attīstīt radošas pieejas ikdienas dzīves ritumā un visam pāri - mīlestību uz savu tuvāko, būt kopā ģimenes lokā un baudīt Latvijas valsts dzimšanas dienu! Novērtēt to, kas mums ir dots - mūsu brīvību un neuztvert to kā pašu par sevi saprotamu, īpaši mūsdienu saspringtajā situācijā tuvāk un tālāk pasaulē.

  Mieru, modrību un mīlestību vēlot,

  DVĢ direktore Inese Didže,

  direktores vietniece Kristīne Pakule, 10.klašu jauniešu un DVĢ Skolēnu padomes tehniskais operators Artūrs Beržuks

  https://www.youtube.com/embed/8Um6kEOX4XE

 • Apsveicam mūsu Gada Skolotājas 2020 - Aiju Prokopovu, Aivu Ritumu un Ingu Šidlausku!

  7. oktobrī Dobeles novada pašvaldība un Izglītības pārvalde pasniedza Atzinības rakstus novada izglītības iestāžu nominētajiem pedagogiem, kuri īpaši radoši un inovatīvi strādājuši attālinātā mācību procesa periodā. Apsveicam un lepojamies!

 • Būsim atbildīgi, un mums izdosies!

  ".. Vissvarīgākais šobrīd ir saglabāt savu, savas ģimenes un tuvo cilvēku veselību. Darīsim visu tā, lai veiksmīgi pārdzīvotu šo pasaules krīzi!

  Tiekamies attālināti! .."

  Lasīt vairāk

 • Aicinām izkrāsot skolas vēstures lappuses!

  2022. gadā Dobeles ģimnāzija atzīmēs skolas pastāvēšanas simtgadi. Aicinām absolventus, kādreizējos un tagadējos pedagogus un darbiniekus dalīties atmiņās par savu skolu. Vairāk informācijas - DVĢ mājas lapas  sadaļā "PAR MUMS". Gaidām Jūsu stāstus skolas simtgadei!

Jaunumi