DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

 • Dobeles Valsts ģimnāzijas 7. klasēs uzņemtie skolēni

  7. klasēs uzņemto skolēnu vecāku vai likumisko pārstāvju zināšanai: informāciju par ierašanos ģimnāzijā uzņemšanas iesnieguma rakstīšanai un līguma slēgšanai sniegsim Dobeles Valsts ģimnāzijas mājas lapā www.dvg.lv pēc 16. augusta.

  2021./2022. mācību gada 7. klasēs uzņemto skolēnu kodu saraksts

 • Dobeles Valsts ģimnāzijas 10. klasēs uzņemtie skolēni

  Dobeles Valsts ģimnāzijas 10. klasēs uzņemtajiem izglītojamiem (vēlams – kopā ar vecākiem) no 16. augusta notiks sarunas  ar uzņemšanas komisiju, klašu audzinātājām un karjeras speciālisti un līgumu slēgšana.

  Individuāls uzaicinājums uz sarunu un informācija par DVĢ skolēna formu tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

  10. klasēs uzņemto skolēnu kodu saraksts šeit

 • Iestājpārbaudījuma 7.klasei rezultāti

  Iestājpārbaudījuma uz 7. klasi kopīgie rezultāti

  Skatīt šeit

 • Latvijas Pašvaldību savienība - par drošu mācību gada uzsākšanu klātienē

  Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) aktīvi iesaistās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētajā starpinstitucionālās darba grupas sanāksmēs, kur tiek apspriesti priekšlikumi ar veselības nozares speciālistiem, lai izstrādātu kārtību droša mācību gada atsākšanai klātienē jaunajā mācību gadā, izglītības iestādes informē LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure.

  Lasīt vairāk

 • Gribam jauno mācību gadu uzsākt klātienē

  Mēs visi ļoti vēlamies 1. septembrī uzsākt mācības klātienē un darīt to bez īpašiem ierobežojumiem - bez maskām utt. Pašlaik Latvijas skolu vakcinēto procenti  nav apmierinoši un svārstās no 30+ līdz pat 90%.

  Lasīt vairāk

 • Par jauno skolēnu uzņemšanu

  Sākas reģistrācija uzņemšanai 7. un 10. klasē.

  Lasīt vairāk...

 • Dārgie skolotāji, bērni, jaunieši un viņu vecāki!

  Vēlamies no sirds Jums pateikties par šo mācību gadu!

  Pateicamies par pacietību un neizsmeļamu spēku mācīt, mācīties un atbalstīt.

  Pateicamies par drosmi darīt citādi un meklēt aizvien jaunus risinājumus.

  Pateicamies par atbalstu, ko sniedzām viens otram!

  Sirsnībā, Ilga Šuplinska

  Ministrijas Atzinības raksts

 • Valsts prezidenta Egila Levita apsveikums mācību gada noslēgumā

  Valsts prezidents Egils Levits ir sagatavojis īpašu videosveicienu skolēniem, studentiem, mācībspēkiem un vecākiem mācību gada noslēgumā.

   Lūk, arī saite: https://youtu.be/klEaakmytgg!

 • Aicinām izkrāsot skolas vēstures lappuses!

  2022. gadā Dobeles ģimnāzija atzīmēs skolas pastāvēšanas simtgadi. Aicinām absolventus, kādreizējos un tagadējos pedagogus un darbiniekus dalīties atmiņās par savu skolu. Vairāk informācijas - DVĢ mājas lapas  sadaļā "PAR MUMS". Gaidām Jūsu stāstus skolas simtgadei!

Jaunumi