DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

"Dzirkstele" un "Sadziedis" saņem pirmās pakāpes vērtējumu

28. martā Dobeles 1. vidusskolas zālē norisinājās novadu skolu koru skate, kurā savu dziedātprasmi, gatavojoties 2020. gada XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, apliecināja kori no Dobeles un Auces novada.

Ar skanīgu, intonatīvi tīru un emocionālu dziedājumu kā allaž iepriecināja Dobeles Valsts ģimnāzijas 7. - 9. klašu koris "Dzirkstele" un 10. - 12. klašu koris "Sadziedis", ar kuriem strādā diriģents Raimonds Bulmers un koncertmeistars Valdis Tensons.

Žūrija, kurā darbojās koru diriģentes Dace Reinika un Vizma Zandersone, mūsu kolektīvu sniegumu novērtēja ar attiecīgi 43 un 44 punktiem (maksimāli iegūstamais punktu skaits - 50) un pirmās pakāpes atzinību. Abi kolektīvi izvirzīti konkursa otrajai - reģiona - kārtai, kas aprīlī notiek Jelgavā.

Raimonds Bulmers informēja arī, ka aprīļa otrajā pusē "Sadziedis" dosies uz Lietuvu, kur koris uzaicināts piedalīties koru sadraudzības koncertā Jurbarkā.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

Dzied "Dzirkstele".

Skan kora "Sadziedis" sniegums.

Dziedājumu vērīgi klausās Dace Reinika un  Vizma Zandersone. Savējiem līdzi jūt un filmē ģimnāzijas direktores vietniece Kristīne Pakule.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi