DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Ģimnāzijā gaidāms vērienīgs remonts

Šovasar līdztekus Dabaszinātņu mācību centra būvniecībai un norisēm teritorijas labiekārtošanā Dobeles Valsts ģimnāzijas ikdienas darba procesu vēl saspringtāku jau mācību gada noslēgumā darīs paredzētais remonts vecajā korpusā un ar to saistītie pasākumi, kas paveicami pirms remontdarbu sākuma. Tāpēc, kā uzsver ģimnāzijas direktore Inese Didže, gan pedagogiem un darbiniekiem, gan skolēniem un vecākiem jau laikus jānoskaņojas šīm pārmaiņām.

-       Remonts būs gana vērienīgs, jo uz jauno korpusu pārcelsies dabaszinātņu priekšmeti. Tātad tiks izņemti no aprites līdzšinējie ķīmijas un fizikas kabineti ar vecajām čīkstošajām grīdām, tur būs parastas klašu telpas. Tiks demontētas arī sagataves, laboratorijas telpas. Skolas ēkā īpaši tiks vērsta uzmanība uz ugunsdrošības paaugstināšanu, tādēļ tiks demontētas vecās un uzstādītas vairākas jaunas durvis, kas atbilst pašreizējām prasībām ugunsdrošībā. Līdz ar to būs jāatvadās no daļas vēsturisko durvju. Risinājums tam vēl tiek meklēts.

Tiek plānots daļējs remonts bibliotēkā. Būs jādomā, kur pārvietot plašo grāmatu klāstu. Tas būs diezgan liels apgrūtinājums, jo grāmatas būs jānes ārā, iespējams, uz zāli, kas netiks remontēta. Tāpēc arī domājam, ka šogad mācību gada beigās grāmatas bibliotēkā būs jānodod tikai 9. un 12. klašu beidzējiem. No pārējiem skolēniem tās atpakaļ ņemsim rudenī, kad bibliotēka atsāks darbu.

Pārmaiņas skars informātikas kabinetu, no kurienes daļa resursu tiks pārcelti uz jauno korpusu. Šajā telpā tiks mainīti divi logi. Turpmāk vecajā korpusā paliks datori mācību procesa nodrošinājumam pārējos priekšmetos.

Ir paredzēts veikt vizuālas izmaiņas  telpās ceturtajā stāvā.

Remonts visjūtamāk izmainīs pagrabstāva telpas, kur tiks demontētas savu laiku sen nokalpojušās ventilācijas iekārtas. Medmāsai tiks veidots jauns kabinets pirmajā stāvā. Līdz ar to atbrīvosies vieta atsevišķam kabinetam sociālajai pedagoģei, kas ir ļoti nepieciešams. Pārējās pagrabtelpas ievērojamo remontu pagaidām nepiedzīvos. Perspektīvā tiek domāts par telpu iekārtošanu mājturības apguvei 7 . – 9. klasēm. Taču joprojām pietrūks tehnisko telpu, - skaidro direktore.

Plašāki vai mazāki remontdarbi skars 14 kabinetus, pārējās telpās iespēju robežās būs jāsavieto remontējamo telpu mēbeles, iekārtas, materiāli. Direktore norāda: pagaidām nav skaidrs, kā praktiski to visu paveikt, taču visiem jābūt gataviem arī pašiem iesaistīties. Iespējams, būs jālūdz skolēnu atbalsts, jo ģimnāzijai nav tāda darbaspēka, lai ar visiem šiem darbiem tiktu galā, nav arī tādu resursu, lai apmaksātu strādniekus no malas,  saka Inese Didže.

Direktore lēš, ka jau maija beigās būs jāpaveic iespējami daudz, lai atbrīvotu remontējamās telpas. Ir nopietnas bažas, kur visu izvietot, jo vienlaikus jānodrošina arī eksāmenu, jauno izglītojamo uzņemšanas netraucēta norise. Šobrīd nav arī skaidrs, cik pilnvērtīgi varēs uzsākt mācību procesu jaunajā mācību gadā, jo daudzas vietas un lietas pirms remonta beigām nebūs iespējams sakārtot. Bet remonta beigas paredzamas, labākajā gadījumā, augusta beigās.

- Prognozēt ir grūti. Bet jau tagad pilnīgi droši var apgalvot, ka septembra pirmā nedēļa – no 2. līdz 8. septembrim - būs adaptācijas nedēļa, - bilst direktore.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

Remontdarbi, kuriem Dobeles novada pašvaldība paredzējusi 233.000 EUR, šobrīd apskatāmi tehniskajos plānojumos.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi