DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Gatavojoties iestājai ģimnāzijā, tikai apzinīgi jāmācās

10. aprīlī Dobeles Valsts ģimnāzija, aicinot nākamajā mācību gadā pievienoties savai saimei, rīkoja Atvērto durvju dienu nākamo 7. un 10. klašu skolēniem un viņu vecākiem.

Ģimnāzijas direktore Inese Didže ar gandarījumu bilda, ka skolas zāle bijusi interesentu pilna, un galvenokārt ieradušies pretendenti uz 7. klasēm, pārstāvot gan Dobeles, gan arī Dobeles novada izglītības iestādes. Topošie skolēni un vecāki interesējās par uzņemšanas kārtību šogad un saņēma informāciju, ka uzņemšana 7. klasēs notiks pēc iestājpārbaudījuma, kas šogad plānots 3. jūnijā no plkst. 12 ģimnāzijas zālē. Lai varētu optimāli sagatavot pārbaudījumam nepieciešamos materiālus, pretendenti tiek aicināti nedēļu iepriekš reģistrēties DVĢ mājas lapā. Taču netiks atraidīti arī tie skolēni, kuri nebūs reģistrējušies. Ierodoties uz pārbaudījumu, līdzi jāpaņem rakstāmpiederumi, skolēna personu apliecinošs dokuments ar foto (skolēna apliecība, e-talons u.tml.), kā arī 6. klases liecība.

Direktore uzsvēra, ka pārbaudījuma saturs būs atbilstošs 6. klases matemātikas un latviešu valodas programmai, un olimpiādes līmeņa uzdevumu tajā nebūs. Tāpēc iestājpārbaudījumam nav īpaši jāgatavojas, vien apzinīgi jāapgūst 6. klases mācību saturs šajos priekšmetos. Tomēr, ja skolēniem ir vēlme papildus pārbaudīt savas zināšanas, var ielūkoties Valsts Izglītības satura centra mājas lapā visc.gov.lv, kur atrodami diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātikā 6. klasei, kā arī vērsties pēc atbalsta pie saviem skolotājiem.

Uzņemšanas vērtējuma rezultātus veidos pretendenta liecības dati un pārbaudījumā gūtais vērtējums attiecībā 40:60. Par vērtēšanas kārtību vairāk uzzināsiet šeit pievienotajā prezentācijā.

Nākamo 10. klašu skolēnus ģimnāzijā piesakāmies gaidīs pirmdien, 17. jūnijā, un otrdien, 18. jūnijā, kad varēs iesniegt dokumentus uz vienu no trijām ģimnāzijas piedāvātajām izglītības programmām. Ar tām pretendentus iepazīstināja direktores vietniece Gita Jākobsone.

Papildus informācija: 7kl_vec_sap_12_04_2019 _info (PDF dokuments)

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi