DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Arī dejotājiem - pirmās pakāpes vērtējums

Gatavojoties XII Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem, skatē savas prasmes deju svētku programmas apguvē rādīja Auces, Dobeles un Tērvetes novadu bērnu un jauniešu deju kolektīvi.

2. aprīli spraigos mēģinājumos un skates satraukuma gaisotnē aizvadīja arī Dobeles Valsts ģimnāzijas 7. - 9. klašu deju kolektīvs "Vērdiņš" un 10. - 12. klašu deju kolektīvs "Solis" kopā ar savu vadītāju Ligitu Urbeli.

Kolektīviem vajadzēja uzstāties ar divām dejām. "Vērdiņš" izpildīja deju Jāņa Purviņa horeogrāfijā "Trīs riņķīšus dundurs grieza" un "Visapkārt saule teka" Lauras Mikelsones horeogrāfijā. "Soļa" dejotāju priekšnesumā žūrija vērtēja dejas "Paunu kule" Taigas Ludboržas horeogrāfijā un "Dzinu Jumi sētiņā" Baibas Ķesteres horeogrāfijā (Baiba Ķestere arī strādāja vērtēšanas komisijā).

Dejotāju sniegumu atbilstoši pieciem  nolikumā paredzētiem kritērijiem – dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme, dejas tehnika un horeogrāfiskā teksta precizitāte, izpildījuma muzikalitāte, tautas tērpa valkāšanas kultūra un pareizība, skatuves kultūra un kolektīva kopiespaids – vērtēja pieredzējuši eksperti - profesionāli horeogrāfi un citu reģionu deju kolektīvu vadītāji.

Abi ģimnāzijas kolektīvi saņēma  pirmās pakāpes diplomus. Paldies par sniegumu un ieguldīto darbu dejotājiem un vadītājai!

Kolektīvu vadītāja Ligita Urbele savu dejotāju sniegumu vērtēja pozitīvi un pastāstīja, ka "Vērdiņš" un "Solis" gatavojas nākamajiem koncertiem, tostarp tradicionālajam ģimnāzijas kolektīvu pavasara koncertam. Bet pavisam drīz – 6. aprīlī – "Solim" paredzēts uzstāties Smiltenes novadā. Savukārt "Vērdiņš" dejos Augstkalnē 3. maijā.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

Uzstājas "Vērdiņš".

Savu dejotprasmi rāda "Solis".

Pēc skates kopā ar vadītāju Ligitu Urbeli.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi