Ģimnāzijas lepnums - skolotāja Gita Heistere un absolvents Kārlis Janaitis

Papildināta Goda siena "Ģimnāzijas lepnums"

Latvijas simtgades svētku ietvaros Dobeles Valsts ģimnāzijā 16. novembrī svinīgs brīdis bija arī skolas ēkas otrajā stāvā, kur jau vairākus gadus izvietojusies un ar jauniem uzvārdiem tiek papildināta Goda siena "Ģimnāzijas lepnums".

Šajā svētku reizē pie ģimnāzijas Goda sienas tika atklātas plāksnītes, uz kurām rakstīts skolotājas Vijas Elartes un divu  šī gada absolventu – Kārļa Janaiša un Kristas  Kristiānas Kristapsones vārds.

–   Šajā gadā bija ļoti liels prieks apzināties, ka arī pašvaldība ierauga mūsu skolotāju sasniegumus, un par Gada skolotāju tika nominēta Vija Elarte. Līdz ar to viņai noteikti pienākas plāksnīte pie mūsu Goda sienas, - sacīja direktore Inese Didže.  – Mēs  allaž redzam skolotāju smaidošu, un mums ir laime būt ar viņu kopā.  Savukārt absolventu kategorijā pagājušajā mācību gadā bija ārkārtīgi sīva konkurence. Jau izlaidumā uzzinājām, ka visaugstākie mācību sasniegumi ir Kristai Kristiānai Kristapsonei un Kārlim Janaitim.

Krista Kristiāna nevarēja šajā pasākumā nevarēja būt klāt studiju aizņemtības dēļ. Viņai tika atklāta plāksnīte un veltīti aplausi. Savukārt Kārlis labprāt pastāstīja par savām pašreizējām gaitām.  Puisis ir uzsācis zobārstniecības studijas budžeta grupā Rīgas Stradiņa universitātē.

–   Tagad sanāk diezgan daudz mācīties, - Kārlis atzina.  – Bet patiesībā nav tik sarežģīti, kā saka. Ģimnāzijas dotais zināšanu pamats ir ļoti labs. To var redzēt pēc maniem kursa biedriem, kuriem iet mazliet grūtāk. Novēlu ģimnāzijas skolotājiem izturību, kas ir visvairāk vajadzīga.

Pie Goda sienas tika sveikti arī pedagogi, kuri saņēma Dobeles novada pašvaldības apbalvojumus Valsts svētku sarīkojumā 18. novembrī. Apsveikuma vārdi un ziedi tika veltīti bioloģijas skolotājai Gitai Heisterei, kura apbalvota ar Goda Zīmi.

Mēs sakām ļoti lielu paldies saviem cilvēkiem, kuri lielā mērā savu dzīvi ziedojuši skolai, sabiedrībai, tam, lai citi justos labi, interesanti, saturīgi, lai būtu piepildīts laiks, kas ved uz augstiem sasniegumiem, -

bilda Inese Didže.

Apbalvojums, ko piešķir pašvaldība, ir visaugstākais. Ja tas pienākas arī Dobeles Valsts ģimnāzijas cilvēkiem, mums par to ir īpašs prieks. Skolotājas Gitas Heisteres skolēniem ir tik daudz panākumu, ka uz vienas lapas nesarakstīt, - desmitiem dažādu konkursu, olimpiāžu un citu uzvarētāju, apbalvoto vietu ieguvēju. Viņas attieksme – ja grib mācīties, visu var iemācīties; ja vajag – pati izaudzēs visu, ko rādīt mēģinājumos; ieraudzīs un izdarīs visu, kas vajadzīgs. Man ir liels prieks, ka reizē ar Gitu ģimnāzija ir ieguvusi šo augsto apbalvojumu.

Kolēģi godināja arī koncertmeistaru Valdi Tensonu, kurš apbalvots ar  Dobeles novada pašvaldības Atzinības rakstu.

–   Kad ir dziesma, nepieciešams, lai viss skanētu. Atsaucību, vienmēr līdzsvarotu mieru, kas koncertos ārkārtīgi nepieciešams jauniešiem, vienmēr kārtīgu stāju, pareizās notis mēs saņemam no Valda Tensona. Tāpēc sakām lielu paldies, - bilda direktore.

Valdis Tensons ar ģimnāzijas koriem sadarbojas turpat divdesmit gadus un ir pārliecināts: - Tā kā jūs esat Valsts ģimnāzija, arī kultūras darbā ir jābūt pievienotajai vērtībai, jāsasniedz atbilstošs līmenis. Jūs to esat pelnījuši. Pamatdarbu šajā ziņā gan izdara citi, es piedalos tikai beigās. Man ir tā izdevīgā pozīcija, ka atbildu tikai par sevi.

Kora vadītājs Raimonds Bulmers gan nekavējās piebilst, ka bez laba koncertmeistara kompozīcija nekad nebūs pilnīga. Tātad labs skanējums ir veiksmīga kopdarba iznākums.

Sarīkojuma noslēgumā, atskatoties uz nule aizvadītās svētku nedēļas norisēm un saviļņojošo koncertu, Inese Didže sacīja: -  Tādos brīžos kā šodien mēs redzam, cik ļoti labi var būt mūsu jaunieši, cik ļoti daudz tur ielikts skolotāju un pašu skolēnu darbs, ka rezultāts ir tik kvalitatīvs, ka mēs bez bažām varam izkonkurēt daudzu Rīgas koncertu kvalitāti. Par to ir liels gandarījums. Tāpēc paldies ne tikai mūzikas un deju skolotājiem, bet ikvienam, kurš iegulda savas pūles savā mācību priekšmetā, darbā ārpus stundām, sadzīves jautājumu kārtošanā. Tikai tas viss kopā mūs veido. Skola var būt laba tikai tad, kad mēs esam kā ķēde ar visiem stipriem ķēdes posmiem. Paldies jums ikvienam kā šādam posmam, kas tur kopā visu šo lielo saimniecību – Dobeles Valsts ģimnāziju!

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Direktores Ineses Didžes apsveikumu uzklausa skolotāja Vija Elarte.

Arī absolventa Kārļa Janaiša vārds nu lasāms uz Goda sienas.

Lepojamies ar Dobeles pašvaldības apbalvotajiem pedagogiem Gitu Heisteri un Valdi Tensonu!

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Ģimnāzijas lepnums