Pēc Latvijas proklamēšanas dienai veltītā koncerta 15. novembrī pedagogi un darbinieki pulcējās pie skolas Goda sienas, kur stends “Ģimnāzijas lepnums” tika papildināts ar jauniem vārdiem.
  • Kolēģu apsveikumus saņēmusi skolotāja Daina Glušaka
  • Goda grāmatā ierakstīts Gunas Unas Jāzepas vārds
  • Lepojamies ar mecenātu Augustu Mešķi

Ģimnāzijas lepnums – skolotāja Daina Glušaka, absolvente Guna Una Jāzepa un mecenāts Augusts Mešķis

Pēc Latvijas proklamēšanas dienai veltītā koncerta 15. novembrī pedagogi un darbinieki pulcējās pie skolas Goda sienas, kur stends “Ģimnāzijas lepnums” tika papildināts ar jauniem vārdiem.

Direktore Inese Didže aicināja kolēģus vēlreiz atskatīties uz savu veikumu no citu vērtētāju puses.

Mūsu vidū ir bijuši sasniegumi gada garumā, par kuriem esam priecājušies un ko esam atzīmējuši. Tie ir novērtēti arī ārēji. Mūsu Goda siena parasti papildinās Valsts svētku zīmē, atskatoties uz periodu no iepriekšējā gada 18. novembra. Šajā laikā Dobeles Valsts ģimnāzijā ir notikušas daudzas jaukas lietas. Viena no tām: Draudzīgā Aicinājuma fonds apbalvojis mūsu skolas ļoti lielu atbalstītāju, tobrīd aktīvu vecāku Augustu Mešķi par nesavtīgu ieguldījumu Dobeles Valsts ģimnāzijas teātra mākslas attīstīšanā, skolas padomes darba atbalstīšanā un par iesaistīšanos dažādos mūsu pasākumos. Mēs sakām viņam paldies par šo ieguldījumu, -

sacīja direktore, atklājot plāksnīti ar Augusta Mešķa kā skolas mecenāta vārdu.

Inese Didže pauda prieku par mūsu absolventiem, īpaši tiem, kuri sasniedz ļoti augstus rādītājus skolas laikā un iesāk studijas ar labu handikapu no Dobeles valsts ģimnāzijas. Par augstiem mācību sasniegumiem, prasmi un spējām grūti strādāt un daudz sasniegt, spējot būt absolūti labākajai pagājušajā mācību gadā mācību sasniegumos, tagad pie Goda sienas lasāms arī absolventes Gunas Unas Jāzepas vārds.

Gluži nesen Skolotāju dienā tika godināti novada izcilākie skolotāji. No Dobeles Valsts ģimnāzijas tā bija skolotāja Daina Glušaka, kurai Dobeles novads izteica atzinību par ieguldījumu visa novada izglītības attīstībā. Viņas vārds tika piepulcināts “Ģimnāzijas lepnuma” skolotāju saimei.

Sagatavoja Sarmīte Rone

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Ģimnāzijas lepnums