Sākums Mēs lepojamies Ģimnāzijas lepnums
Ģimnāzijas ēkas otrā stāva gaitenī ir iekārtota un katru gadu Latvijas valsts dzimšanas dienas priekšvakarā tiek papildināta Goda siena, stendā ĢIMNĀZIJAS LEPNUMS izvietojot plāksnītes ar to personu vārdiem, kuras devušas nozīmīgu ieguldījumu ģimnāzijas izaugsmē, ar saviem darbiem un sasniegumiem popularizējušas mācību iestādes vārdu.

Ģimnāzijas lepnums

Atjaunots:

Ģimnāzijas ēkas otrā stāva gaitenī ir iekārtota un katru gadu Latvijas valsts dzimšanas dienas priekšvakarā tiek papildināta Goda siena, stendā ĢIMNĀZIJAS LEPNUMS izvietojot plāksnītes ar to personu vārdiem, kuras devušas nozīmīgu ieguldījumu ģimnāzijas izaugsmē, ar saviem darbiem un sasniegumiem popularizējušas mācību iestādes vārdu. Tie ir:

SKOLOTĀJI


Ieva Vaivode /2017
Andris Jakovļevs /2017
Aija Jakovļeva /2011
Guntis Safranovičs
Gunta Siltumēna
Gita Heistere
Gunārs Melbārdis
Raimonds Bulmers
Pēteris Puķītis /2012
Skaidrīte Zaķe /2013
Aiva Rituma /2011
Tatjana Savicka /2015
Sarmīte Dude /2012
Ligita Urbele /2013
Dina Grīnfelde /2013
Vēsma Rone /2013
Ruta Veidemane /2013
Vija Elarte /2018
Jeļena Raņķe /2014
Ludmila Liepiņa /2017
Daina Glušaka / 2019

ABSOLVENTI


Kaspars Veldre /2003
Gatis Narvaišs /2006
Jēkabs Narvaišs /2011
Kārlis Seņko /2011
Madara Bartulsone /2013
Vineta Pilāte /2013
Anastasija Anna Černova /2014
Katrīna Kārkliņa /2014
Kristīna Grausa /2015
Elvisa Katrīna Lambrekse /2016
Karīna Hveckoviča /2017
Krista Kristiāna Kristapsone /2018
Kārlis Janaitis /2018
Guna Una Jāzepa / 2019

MECENĀTI


Irina Pilvere /2017
Dalija Segliņa /2016
Mudīte Vaitkevica /2008
Kristaps Didže /2015
Kristīne Pakule /2014
Augusts Mešķis /2019

ŽURNĀLISTES


Sarmīte Rone /2012
Baiba Pole /2014

 

ZIŅAS sadaļā Ģimnāzijas lepnums