DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sākums Sasniegumi Olimpiādes Angļu valodas olimpiāde
Olimpiādes darbu vērtēšanas komisija - Nadīms Zia, Inga Eglīte, Elita Freija, Baiba Inauska un Gunta Pelnēna

Angļu valodas valsts olimpiādes 2.posmā veiksmīgākie - ģimnāzisti

29. oktobrī notika Angļu valodas valsts 49. olimpiādes 2. posms, kurā piedalījās 10. – 12. klašu skolēni no Dobeles Valsts ģimnāzijas, Dobeles 1. vidusskolas un Auces vidusskolas.

Vislabākos rezultātus 33 dalībnieku konkurencē guva ģimnāzijas skolēni. Visvairāk vērtējuma punktu saņēma  Aivis Skutelis no 12.A1 klases (skolotāja Elita Freija) 2. vieta – 11.A1 klases skolniecei Beātei Cehanovičai (skolotāja Gita Ziemele-Trubača), 3. augstākais sniegums – Santijai Veselovai no 10.A2 klases (skolotāja Tatjana Savicka).

Ar atzinību tika novērtētas zināšanas, ko parādīja Ineta Buivide (12.A1 klase, skolotāja Elita Freija), Fabians Kapustjonoks (12.BK klase, skolotāja Elita Freija) un Lība Karlīna Varapoga (12.A2 klase, skolotāja Tatjana Savicka).

Olimpiādes darbus vērtēja komisija – Augstkalnes vidusskolas angļu valodas skolotājs Nadīms Zia (Nadeem Zia), Auces vidusskolas angļu valodas skolotāja Inga Eglīte, Dobeles Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja Elita Freija, Dobeles 1. vidusskolas angļu valodas skolotāja Baiba Inauska un Dobeles Valsts ģimnāzijas metodiķe Gunta Pelnēna.

Sagatavoja Sarmīte Rone

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi sadaļā Angļu valodas olimpiāde