2021./2022.māc.g. Profesionālā pilnveide_Meistarklases

  1. “Mācību procesa vērošana”

Metodiskais materiāls - Mācību procesa vērošana

        2. “Dinamiskās matemātikas programmas GeoGebra izmantošana matemātikas mācīšanai attālinātajā mācību procesā”

Metodiskais materiāls - GeoGebra_1

Metodiskais materiāls - GeoGebra_2

      3. “IT rīku izmantošana diferencētas un individualizētas pieejas īstenošanā mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai" 

Metodiskais materiāls - IT rīku izmantošana diferencētas un individualizētas pieejas īstenošanā

ZIŅAS sadaļā Profesionālā pilnveide