Pirmseksāmenu klātienes konsultāciju un valsts pārbaudījumu organizēšanas un norises kārtība ārkārtas situācijas laikā Dobeles Valsts ģimnāzijā

Noteikumi Nr.29