Ir noticis satiksmes negadījums
  • Viena no daudzajām palīdzības sniegšanas epizodēm
  • Sacensību uzvarētāji - "Jaunie mediķi"
  • 2. vietas ieguvēji - "Medikopteri"
  • Ar trešo vietu lepojas

Ģimnāzisti prot sniegt pirmo palīdzību

Atjaunots:

9. oktobrī Auru pagasta “Zaļkalnos” norisinājās ikgadējās Dobeles novada un apkārtnes jauniešu Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības, kurās piedalījās trīs komandas no Dobeles Valsts ģimnāzijas – 9.B klases “Jaunie mediķi”, “Medikopteri” (skolēni no 8.A, 10.A2 un 11.A1 klases) un “Žubes” (11.A1 un 11.A2 klases skolēni).

Sacensības rīko Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude” sadarbībā ar Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centru un Latvijas Sarkanā krusta Dobeles komiteju nolūkā padziļināt skolēnu priekšstatu par pirmās palīdzības būtību un tās savlaicīgas sniegšanas nozīmi ikdienas situācijās, veicināt skolēnos līdzcietības un atbildības jūtas, atraisīt vēlmi un drosmi palīdzēt cietušajam dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās, kā arī padziļināt skolēnu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā.

Kā informē DVĢ komandu konsultante, ģimnāzijas māsa Inta Dēliņa, skolēni savas zināšanas un prasmes pārbaudīja 11 sacensību etapos. Vajadzēja prast izsaukt neatliekamo palīdzību, sniedzot informāciju dispečeram pareizā secībā. Bija atbilstoši jārīkojas dažādu traumu gadījumos, kad cietis mugurkauls, vēders, galva, krūšu kurvis, iegūts vaļējs un slēgts lūzums un pat šauta brūce. Šogad dalībniekiem bija jāsniedz pirmā palīdzība cietušajiem, kuri bija saindējušies ar tvana gāzi.  Jauniešiem vajadzēja prast sniegt palīdzību čūskas un suņa sakostiem cietušajiem. Bija arī pareizi jārīkojas autoavārijas situācijā – ceļu satiksmes negadījumā, ko bija izraisījuši motociklists un velosipēdists, jāpalīdz vieglajā automašīnā braukušajiem: jānovērtē situācija un, neapdraudot sevi, jāveic cietušo glābšanas pasākumi (avārijas zīmes izvietošana, saudzīga cietušo izvilkšana no automašīnas, motociklista atdzīvināšana).

Visos etapos bija nepieciešamas zināšanas un prasmes, ko veiksmīgi apliecināja visas trīs ģimnāzijas komandas, izcīnot pirmās trīs vietas.

1.vietā ierindojās “Jaunie mediķi” ar kapteini Danielu Sāviču: Annija Blumfelde, Annija Grinšpone, Alīna Dubrovska, Kristaps Dūzis, Nanija Kancāne, Laura Lauciņa.

2. vietu ieguva “”Medikopteri” ar kapteini Arti Leo Ķīberi:  Marija Ņikitina, Rēzija Marta Spudas, Astra Mazprecniece, Sintija Pūpola, Beāte Anna Valdmane.

3. vietas ieguvēji – “Žubes” ar kapteini Lauru Skorodihinu: Beāte Cehanoviča, Jana Černaja, Anna Kosinkina, Annija Loce, Renāte Medvedeva, Nils Kristiāns Safranovičs.

Ģimnāzijas direktores vietniece Kristīne Pakule:

Viens no Dobeles Valsts ģimnāzijas sociāli atbildīgu jauniešu audzināšanas pasākumiem ik gadu ir aktīva piedalīšanās DJIVC un Dobeles Sarkanā krusta nodaļas kopīgi organizētajās Pirmās palīdzības sacensībās.  Esam ļoti priecīgi un pateicīgi organizatoriem gan par reālistiski noformētajiem un dažādām dzīves situācijām atbilstošajiem pārbaudījumiem, gan par mūsu skolas jauniešiem, kuri piedalījās ar lielu entuziasmu un uzrādīja teicamas pirmās palīdzības sniegšanas prasmes. 

Vislielākā pateicība ģimnāzijas medmāsai Intai Dēliņai un Dobeles Sarkanā krusta nodaļas izpilddirektorei Sarmītei Lucauai par kvalitatīvu skolēnu sagatavošanu šīm sacensībām un dzīvesprasmēm nu jau vairāk kā 10 gadu garumā.

Katru gadu Latvijas Sarkanais Krusts organizē arī republikāniskās Pirmās palīdzības sacensības skolu jauniešiem. Šogad tās norisinājās 13. septembrī Izklaides parkā “Avārijas brigāde” Lielvārdes pagastā, Lēdmanē. Tajās veiksmīgi startēja ģimnāzijas 9.B klases komanda “Jaunie mediķi”, starp 13 komandām ierindojoties 7. vietā. Etapos “Laivotāji”, “Bezbiļetnieki”, “Tūristi”, “Autoavārija” tika iegūts maksimāli iespējamais punktu skaits, neatpaliekot no vadošajām komandām, mazāk veicās posmā “Mežstrādnieki”, kur bija jāsniedz palīdzība cietušajam ar grieztu brūci kājā, un viktorīnā, informē Inta Dēliņa. Viņa uzsver:

Skolēni, kuri piedalījušies pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās, ceru, būs iejūtīgi, droši, zinoši, nebaidīsies reālās situācijās sniegt pirmo palīdzību, nepaies garām uz ielas guļošam cilvēkam. Jau tas vien, ka jauniešiem ir interese un vēlme zināt, kā palīdzēt nelaimē nonākušam, ir vērtība. Šogad dalībnieki no 11.A1 un 11.A2 klases paši  izveidoja komandu “Žubes” un pieteicās ar vēlmi mācīties un piedalīties sacensībās. DVĢ komandas saka lielu paldies pirmās palīdzības pasniedzējai Sarmītei Lucauai par atbalstu teorētisko un praktisko iemaņu apgūšanā.

Sagatavoja Sarmīte Rone

Kristīnes Pakules foto

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā 2019./2020.māc.g.