DO IT FOR YOURSELF Comenius partnerības projekts DVĢ

Sākot ar 2008.gada septembri Dobeles Valsts ģimnāzija aktīvi piedalās Eiropas Savienības Socrates programmas finansētajā Comenius partnerības projektā Do It For Yourself, kura mērķis ir apzināties sporta un veselīga dzīvesveida nozīmi skolā un sabiedrībā.

DIFY partnerības projekts ilgst divus gadus (2008.gada septembris – 2010.gada maijs), un kopā ar Dobeles Valsts ģimnāziju tajā ir iesaistījušās skolas no Mālpils (Latvija), Nojas (Spānija), Ostre Gausdāles (Norvēģija), Grabicas (Polija), Radomislas Wielki (Polija) un Raidas (Anglija). Koordinators Dobeles Valsts ģimnāzijā ir Tatjana Savicka.

Projekta ietvaros skolēni un skolotāji no visām partnerskolām pēta sporta, veselīga ēdiena un aktīva dzīvesveida nozīmi skolā, organizē pasākumus skolā, apkopo informāciju par savu un partnervalstīm. Tomēr, aizraujošākā DIFY projekta daļa ir pārējo projektā iesaistīto valstu iepazīšana mobilitātes braucienos, kas ilgst 5-7 dienas, un kuru laikā skolēni dodas uz kādu no partnervasltīm, iepazīstas ar vietējo kultūru, ēdienu un tradīcijām, kā arī jautri pavada laiku kopā ar saviem vienaudžiem no Spānijas, Latvijas, Anglijas, Norvēģijas un Polijas.

Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēni līdz šim brīdim ir aktīvi darbojušies apkopojot latviešu ēdienu receptes un neparastus ziemas sporta veidus, rīkojuši konkursus pamatskolas klasēm un roku mazgāšanas kampaņu. DVĢ skolēni un skolotāji ir piedalījušies arī divās mobilitātēs – 2009.gada janvārī skolēnu un skolotāju grupa devās uz Poliju, kur ciemojās divās Poļu skolas, baudīja poļu ēdienus un pārbaudīja savas angļu valodas zināšanas, bet aprīlī notika mobilitāte Norvēģijā, kur projekta dalībniekiem bija iespēja baudīt ziemas priekus un iegūt jaunus draugus no citām valstīm.

Projekta aktivitātes turpināsies visu 2009./2010.mācību gadu tepat DVĢ un nākamā gada oktobrī un aprīlī mūsu skolēni atkal piedalīsies projekta mobilitātēs, šoreiz jau Spānijā un Anglijā.

Informāciju sagatavoja Tatjana Savicka

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Erasmus+