8. un 9. klašu skolēni apliecināja savas prasmes novada mājturības olimpiādē

1. februārī vairāki Dobeles Valsts ģimnāzijas 8. un 9. klašu skolēni piedalījās novada mājturības, tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiādē - 2018, ko šogad valsts līmenī ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Nacionālā attīstības plāna – 2020 ietvaros organizē Valsts izglītības satura centrs. Olimpiādē iesaistījās arī skolēni no Auces un Tērvetes novada.

Līdz ar to, kā atzina olimpiādes koordinatori novadā, Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotāji MARĪTE BARAKAUSKAITE un ANDRIS JAKOVĻEVS, uzdevumi, kas dalībniekiem paveicami 330 minūtēs, šī gada olimpiādei bija sagatavoti valsts līmenī un visnotaļ sarežģīti.

Meitenēm, iedvesmai izmantojot tautisko rakstu attēlus, bija pašu izvēlētā rokdarbu tehnikā jādarina noteikta izmēra paliktnis krūzītei, ņemot vērā nosacījumu, ka darinājuma rotāšana jāveic pamatdūriena tehnikā. Skolotāja Marīte Barakauskaite pastāstīja, ka šogad olimpiādē savas prasmes labi parādījušas 8. klases skolnieces Violeta Kobjakova, Monta Anna Rudmieze, Kellija Ieva Meiere un Anastasija Varmahovska, kā arī Elīna Cureine, Klinta Mozule un Loreta Rubene no 9. klases. Ģimnāzistēm teicami panākumi novada mājturības olimpiādēs bijuši arī iepriekšējos gados. Šogad vislabāk veicās Montai Annai Rudmiezei, kura ieguva otro augstāko punktu skaitu, savukārt trešajā vietā – vēl divas skolotājas Marītes Barakauskaites audzēknes – Klinta Mozule un Anastasija Varmahovska. Uzvarētājas gods šogad tika Auces vidusskolas skolotājas Ilzes Ābeles skolniecei Annai Luīzei Bulvānei.

Zēnu konkurencē starp 19 dalībniekiem bija arī ģimnāzisti, 9. klases skolēni Uģis Eihvalds, Māris Jākabsons un Dāvis Ramlavs. Viņu uzdevums bija šādā pašā laika periodā izgatavot koka kastīti zīmuļiem, turklāt ar rotājumu: vienā pusē attēlojot sava novada ģerboni, otrā veidojot laukumu kompozīciju krāsu ieklāšanai. Skolotājs Andris Jakovļevs bilda, ka šie skolēni olimpiādē piedalījušies pirmo reizi, taču labprāt, turklāt vienam no viņiem ir īpaša motivācija jau laikus apgūt šādas prasmes, jo puisis izvēlējies iegūt izglītību kokapstrādes jomā. Uzdevums zēniem bija īpaši sarežģīts, jo tā veikšanai nepieciešamas iemaņas darbā ar zāģi, kaltu, slīpēšanas un vēl citiem instrumentiem un materiāliem. Arī puišiem veicies itin labi: skolotāja Andra Jakovļeva audzēkņi Uģis Eihvalds un Māris Jākabsons ieguvuši trešo augstāko vērtējumu, trešā vieta – arī Dobeles 1. vidusskolas skolēnam Norbertam Karelim (skolotājs Modris Rozenfelds). Vislabākie panākumi šoreiz bija Auces vidusskolas skolotāja Jāņa Bensona audzēkņiem Dīvam Krūzmanim (1. vieta) un Edmundam Bērziņam (2. vieta). Otro vietu ieguvis arī Augstkalnes vidusskolas skolnieks Danils Maksimovs (skolotājs Jānis Kalniņš).

Sagatavoja informātikas laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Krūzes paliktnim jābūt gatavam 330 minūtēs.

Olimpiādes darbu tapšanai seko skolotāja Marīte Barakauskaite.

Zēnus kokapstrādes prasmēm labi sagatavojuši Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotājs Andris Jakovļevs (no kreisās) un Auces vidusskolas skolotājs Jānis Bensons.

Ģimnāzisti ķērušies pie uzdevuma izpildes.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā OLIMPIĀDES