DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

"Mācīties svešvalodas ir dzīves nepieciešamība"

Ar šādu vadmotīvu Dobeles novadā 1. martā notikušās Karjeras dienas ietvaros Dobeles Valsts ģimnāzijā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums ģimnāzijas 7., 8. un 10. klašu un Dobeles novada pamatskolu 7., 8. klašu skolēniem. Karjeras diena tika organizēta Nacionālā attīstības plāna 2020 ietvaros ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".

Pasākuma mērķis – veicināt skolēnu interesi par svešvalodām, pārliecināties par valodu nozīmību karjeras iespējās, rosināt savlaicīgu un apzinātu personīgo lēmumu pieņemšanu par turpmāko izglītību, kā arī sekmēt sadarbību starp Dobeles novada skolām.

Kopā ar ģimnāzijas audzēkņiem pasākumā iesaistījās skolēni no Dobeles 1. vidusskolas, Kristīgās, Gardenes, Penkules, Mežinieku, Bikstu, Annenieku pamatskolas. Tika veidotas jauktās komandas, kuru dalībnieki savas zināšanas valodās pārbaudīja konkursos ģimnāzijas 10. klašu skolēnu vadībā.

Pēc sadalīšanās komandās skolēni varēja pēc izvēles  apmeklēt divas no sešām atraktīvām stacijām, lai tiktos ar dažādu profesiju pārstāvjiem un izjautātu vairāku augstskolu mācībspēkus un studentus.  Par profesijas izvēli un karjeras iespējām ar skolēniem runāja Latvijas Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledžas, Latvijas Universitātes, Vidzemes Augstskolas, Banku augstskolas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ventspils Augstskolas, Rīgas Tehniskās universitātes, starptautiskā konsultāciju centra par studijām ārzemēs KALBA pārstāvji.

Daudz interesantas un jaunas informācijas pasākuma dalībnieki guva, tiekoties ar vairākiem DVĢ absolventiem, tagad – profesionāļiem savās jomās: TV žurnālisti, dokumentālo filmu autori Ilzi Jakovļevu, grāmatu un filmu tulkotāju Daci Andžāni, LIAA tūrisma mārketinga nodaļas vecāko ekspertu Mārtiņu Eņģeli. Viņi savās nodarbībās akcentēja valodu prasmes kā neatņemamu mūsdienu karjeras izaugsmes garantu. Mācībstundu ekonomikā "Dzīvei gatavs" vadīja SWEDBANK  pārstāve, Ventspils augstskolas studenti iepazīstināja ar tulkošanas studijām. Dobeles novadpētniecības muzeja darbinieces stāstīja par muzejnieku profesiju un valodu prasmju nozīmi vēsturisko materiālu izpētē. DVĢ direktores vietniece, angļu valodas skolotāja Kristīne Pakule vadīja darbnīcu "Lingvistika itāļu virtuvē".

Noslēgumā visi pasākuma dalībnieki uzklausīja Ilzes Jakovļevas un Daces Andžānes stāstījumu par savu profesionālo izaugsmi. Tika apsveiktas komandas  - veiksminieces valodu konkursos, paldies par darbu saņēma konkursu un pasākuma organizatorisko norišu vadītāji – 10. klašu skolēni un viņu koordinatore Iveta Meija.

Sagatavoja informātikas laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Ar skaistumkopšanas speciālista profesijas noslēpumiem iepazīstina LU P.Stradiņa Medicīnas koledžas pārstāves.

Mārtiņš Eņģelis nodarbību vadīja atbilstoši pasākuma vadmotīvam – angļu valodā.

Skolēni klausījās ar interesi.

Banku Augstskolas prakses vadītājs, mag.oec. Ilmārs Pilinieks apkopojis informāciju par DVĢ absolventiem, kuri studējuši BA. Kopš 2003. gada šo augstskolu absolvējuši tuvu 70 kādreizējo ģimnāzistu.

Notiek konkurss vācu valodā.

Pirms noslēguma tikšanās ar pasākuma dalībniekiem – skolotāja Aija Jakovļeva (no kreisās) sarunā ar žurnālisti Ilzi Jakovļevu un tulkotāju Daci Andžāni.

Valodu pasākuma koordinatore Dina Grīnfelde (no labās) un skolotāja Kristīne Pakule apbalvo uzvarētājus.

Veiksminieki kopā ar DVĢ direktori un valodu skolotājām.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi sadaļā Konkursi