DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Dobeles ģimnāzistiem lieliski panākumi Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 9. konferencē

23. martā Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē notikušajā Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) 9. konferencē piedalījās 14 no 16 uzaicinātajiem Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēniem.

Spraigā darba cēliena noslēgumā konferences dalībniekus uzrunāja LLU rektore Irina Pilvere, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna. Viņa arī pateicās ilggadējiem ZPD konferences koordinatoriem novados, tostarp – DVĢ skolotājai, metodiskās apvienības vadītājai Sarmītei Dudei.

Pēc ZPD vērtēšanas komisiju atzinuma 1. vietas ieguvēji katrā no zinātņu sekcijām saņēma diplomus un apliecinājumus par tiesībām tikt uzņemtiem ārpus konkursa kādā no izvēlētajām LLU fakultātēm. Liela daļa no konferences dalībniekiem ieguva tiesības piedalīties ZPD valsts konferencē.

Arī 13 Dobeles ģimnāzistu darbi izvirzīti vērtēšanai ZPD valsts konferencē, kas notiks 21. aprīlī Rīgā. Savus darbus valsts mērogā prezentēt gatavojas:

Psiholoģijas sekcijā:

Patrīcija Keita Krumberga, 11.A2 klase, temats "Dobeles Valsts ģimnāzijas 8. klases skolēnu stresa līmenis, to ietekmējošie faktori mācību procesa ietvaros", darba vadītāja - DVĢ skolotāja, Mg.philol. Gunda Akermane;

Ieva Annija Eihmane, 11.A1 klase, temats "Mobings Dobeles pilsētas skolu 7. klašu skolēnu vidū", darba vadītāja – DVĢ skolotāja Iveta Meija;

Elvisa Čuhnova, 11.A2 klase, temats "Sociopātijas pazīmju izplatība un to saistība ar sasniegumiem skolā DVĢ vidusskolēnu vidū", darba vadītāja – DVĢ direktore Inese Didže, konsultante – psiholoģe, Mg.Psych. Gita Birzniece;

Inženierinātņu sekcijā: Skārleta Dombrovska, 11.A1 klase, temats "Sukāžu gatavošana no dārzeņiem un to patikšanas pakāpes novērtējums", darba vadītājas – Dobeles Valsts Dārzkopības institūta vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Dalija Segliņa, DVĢ bioloģijas skolotāja, Mg.paed. Gita Heistere. Skārleta ieguva arī LLU apliecinājumu par tiesībām ārpus konkursa izvēlēties studijas šajā augstskolā.

Veselības zinātņu sekcijā:

Evelīna Apse, 11.A2 klase, temats "Miega traucējumi Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēniem", darba vadītāja – DVĢ skolotāja, Mg.paed.  Ruta Veidemane;

Elīza Strautmane, 11.A2 klase, temats "D vitamīna pietiekamība Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēnu ēdināšanā", darba vadītāja - DVĢ skolotāja Ineta Žeiere;

Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā:

Evita Pālīte, 11.A1 klase, temats "Latvijas de jure atzīšanas nozīme laikrakstos "Jaunākās Ziņas" un "Zemgales Balss" 1925. – 1935.", darba vadītāja – DVĢ skolotāja Aija Štāle;

Kristija Krista Frīdmane, 11.A2 klase, temats "Draudzīgā aicinājuma vēsture un šodiena", darba vadītāja – DVĢ skolotāja, Mg.fil. Vēsma Rone;

Megija Lelde Gintere, 11.A1 klase, temats "Dobeles mūzikas skolas ēka kā viens no kultūrvēsturiskā mantojuma arhitektūras pieminekļiem Dobelē", darba vadītāja – DVĢ skolotāja, Mg.paed. Ruta Veidemane;

Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā: Julianna Bunte, 11.A1 klase, temats "Kultūru daudzveidība un starpkultūru dialogs M.Čehova Rīgas Krievu drāmas teātra un Jaunā Rīgas teātra sadarbībā", darba vadītāja – DVĢ skolotāja Jeļena Raņķe;

Bioloģijas sekcijā:

Toms Endziņš, 11.A2 klase, temats "Ausaino pūču asio otus rudens migrācijas gaita Papē, Latvijā", darba vadītāji – LU Bioloģijas institūta vadošais pētnieks, Dr.biol. Oskars Keišs, DVĢ bioloģijas skolotāja, Mg.paed. Gita Heistere;

Marta Mazprecniece, 11.A2 klase, temats "Bioloģisko un ķīmisko mēslošanas līdzekļu ietekme uz dārzeņu ražu", darba vadītāja - DVĢ bioloģijas skolotāja, Mg.paed. Gita Heistere;

Roberts Udalovs, 11A2 klase, temats "Kartupeļu audzēšana Latvijā ziemas apstākļos", darba vadītāja - DVĢ bioloģijas skolotāja, Mg.paed. Gita Heistere.

Jaunieši vēlāk atzina, ka ir gandarīti par šo dienu un savu sniegumu konferencē.  Julianna Bunte par savu prezentāciju sacīja: - Savā darbā es pētīju, kā izpaužas sadarbība starp abiem teātriem, kāpēc latviešu teātrī spēlē krievu aktieri un otrādi, ko tas dod gan teātriem, gan skatītājiem. Mans darbs tika balstīts uz intervijām ar aktieriem. Visspilgtākā no tām, šķiet, bija ar Jakovu Rafalsonu, jo bija viegli ar viņu runāt: cienījamais aktieris bija padomājis par to, lai es justos droši un komfortabli. Bija patīkami uzklausīt viņa plašās un bagātās atbildes uz maniem jautājumiem. Esmu laimīga, ka esmu šo darbu prezentējusi. Man pirms tam šķita, ka ļoti uztraukšos, bet nebija tik traki. Šī bija mana pirmā uzstāšanās Zemgales reģionā. Biju satraukusies, kā spēšu atbildēt uz komisijas jautājumiem. Taču viss izdevās, redzēju, ka žūrija ar manām atbildēm bija apmierināta.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi sadaļā Konkursi