Jaunās 7. klases
  • Jauno mācību gadu sāk 10.IV klase un audzinātāja Gita Ziemele-Trubača
  • 10.KU klase un audzinātāja Tatjana Savicka
  • Pēdējā kopīgā mācību gada sākumā - 12.A2 klase un audzinātāja Žanna Kopanova ....
  • .... un 12.K klase ar audzinātāju Gitu Jākobsoni
  • Jaunajam darba cēlienam gatavi pedagogi un tehniskie darbinieki. Attēlā - kopā ar Dobeles novada domes deputātu Andreju Spridzānu
  • Skan vēsturiskais skolas zvans, un jaunais mācību gads ir sācies!

Zinību dienā - ar apņēmību strādāt klātienē

Zinību dienā, 1. septembrī, Dobeles Valsts ģimnāzijas saime pulcējās Dabaszinātņu mācību centra pagalmā, lai kopīgi priecātos par jaunā mācību gada sākumu klātienē.

Ģimnāzijas pulkā tika svinīgi sagaidītas 7.A (audzinātāja Laura Branta), 7.B (audzinātāja Marīte Barakauskaite) un 7.C (audzinātāja Vija Elarte) klase. Ar aplausiem sveica jaunās 10.IV (audzinātāja Gita Ziemele-Trubača) un 10.KU (audzinātāja Tatjana Savicka) klase.

Direktore Inese Didže, atklājot pasākumu, informēja, ka jauno mācību gadu ģimnāzijā uzsāk 390 izglītojamo.

- Daudzas lietas mācību procesā mēs zinām, daudzas lietas mācīsimies, - sacīja direktore. Mācīsies visi: gan skolēni, gan skolotāji, gan administrācija. Tā dzīvē ir iekārtotas, ka lietas mainās, un mēs maināmies līdzi. Šis gads noteikti būs ļoti īpašs.

Ar ģimnāzijas kolektīvu svētku reizē bija kopā Dobeles novada domes deputāts, ilggadējais iepriekšējās domes priekšsēdētājs un ģimnāzijas atbalstītājs Andrejs Spridzāns.

- Atkalredzēšanās prieks pēc gada, kas aizvadīts attālināti, - kas var būt jaukāks, ja varam cits citu sastapt, ieskatīties acīs, - bilda Andrejs Spridzāns.

- Gribētos, lai šis gads nav pandēmisks, lai izdodas visiem nākt uz skolu katru dienu, lai vecāki var priecāties, ka bērns dodas uz skolu un mācās. Iepriekšējais gads bija izaicinājumiem bagāts un satraucošs. Bet arī šis mācību gads noteikti nebūs viegls, būs daudz kas jāpārvar. Taču jūs jau to visu protat un spējat, un izdarīsiet. Es, skatoties uz šiem jauniešiem un skolotājiem, redzu Dobeles novada un Latvijas nākotni. Jūs esat tie, kas veidos Dobeli, Dobeles novadu, Latviju. Lai viss izdodas jaunajā mācību gadā! Esiet cits pret citu iejūtīgi, saprotoši! Aicinu visus uz sadarbību, atvērtību, lai zināšanas, ko iegūstat Dobeles Valsts ģimnāzijā, noder visa mūža garumā.

Direktores vietniece Kristīne Pakule atgādināja režisora Eduarda Smiļģa sacīto, ka dzīvošanai ir divi varianti – trūdēšana un degšana: – Es jums novēlu degt: par to, kas jūs interesē, kas patīk, par savu skolu, savu novadu, un vispirms jau – pašiem par sevi.

Kristīne Pakule vēl bilda, ka jāizpilda kopš Lieldienām dotais solījums, un vairākiem skolēniem pasniedza balviņas par panākumiem pagājušā mācību gada pavasarī notikušā attālinātā konkursa veiksminiekiem. Konkursā bija iesaistījušies ap simts dalībnieku.

12. klašu skolēni bija sagatavojuši sirsnīgas veltes un ziedus skolotājiem un darbiniekiem. Katram tika maisiņš ar veselības veicinātājiem un stiprinātājiem – kastaņiem – un padomiem, kā tie izmantojami. Paldies “divpadsmitajiem” un klašu audzinātājām!

Sarīkojuma izskaņā Inese Didže vēlreiz aicināja skolēnus, viņu vecākus un visu ģimnāzijas saimi rūpīgi sekot līdzi visām norādēm un rosinājumiem, kā dzīvot iespējami droši epidemioloģiskajā situācijā, lai ģimnāzija varētu darboties klātienē.

Sarmītes Rones foto

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu