Septītklasniekiem - pirmais 1. septembris ģimnāzijā
  • 7.A klasi audzina jaunā skolotāja, ģimnāzijas absolvente Signe Kukare
  • Ģimnāzijas saimi svētku dienā sveica Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didrihsone (centrā) un metodiķe Sarmīte Dude
  • Pēdējais 1. septembris kopā - 12.BK klasei un audzinātājai Dzintrai Stūrei
  • 10.klasēm - jauni izaicinājumi kopā ar audzinātājām Aiju Prokopovu, Ligitu Urbeli....
  • ... un Guntu Pelnēnu
  • Gandarījuma brīdis - bioloģijas skolotājai Gitai Heisterei un viņas skolniecēm, ZPD veiksminiecēm Beātei Cehanovičai (no labās) un Annai Kosinkinai
  • Skolotāja Iveta Meija (no kreisās) direktore Inese Didže un skolotāja Marīte Barakauskaite iesaistījās pandēmijas laika konkursā
  • Skolotāji un darbinieki 2020./2021. mācību gada sākumā

Zinību dienā

Zinību dienas, 1. septembra, rīts Dobeles Valsts ģimnāzijā bija citādāks nekā, uzsākot iepriekšējos mācību gadus, jo vienkop pulcēties bija aicināti vien 7., 10. un 12. klašu skolēni, pedagogi un iestādes darbinieki. Pārējie izglītojamie ar savām audzinātājām tikās stundu vēlāk savās klašu stundās.

Dabaszinātņu mācību centra pagalmā ar aplausiem sveica jaunos skolēnus: 7.A klasi ar audzinātāju Signi Kukari, 7.B klasi, kuru audzinās Marīte Barakauskaite, kā arī četras 10. klases, kas, atbilstoši jaunajai kompetenču pieejai izglītības procesā, tagad ieguvušas jaunus novirzienus. I (inženierzinātņu) un 10.K (kultūras un mākslas virziena) klasi audzinās Aija Prokopova. 10.U (uzņēmējdarbības un ekonomikas virziena) klases audzinātāja ir Ligita Urbele. 10.V (vides un veselības virziena) klasi audzinās Gunta Pelnēna.

Kopīgajā pasākumā jaunos skolēnus un nākamos absolventus  uzrunāja Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže un direktores vietniece Kristīne Pakule, kā arī Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didrihsone un metodiķe Sarmīte Dude.

Inese Didže informēja, ka 2020./2021. mācību gadu ģimnāzijā uzsāk 389 skolēni. Šogad skolā strādā 48 pedagogi.

- Esam tikpat, cik pagājušajā gadā, un tas nozīmē, ka Dobeles Valsts ģimnāzija pastāv. Šodien svētki ir īpašā - lielas piesardzības - zīmē. Vai visu izdarīsim labi, vai būsim rūpīgi pret sevi un citiem, vai spēsim saglabāt savu un blakuscilvēku veselību, tas ir jautājums numur viens. Aicinu ikvienu apsvērt, cik pareizi veidojam savu dienas režīmu, savas attiecības, kā ievērojam higiēnu. Parasti mēs 1. septembrī par to nerunājām, bet šogad ir citādi. Dēļ slimības, kas pārņem pasauli, mēs pusgadu neesam tikušies. Šobrīd mēs tiekamies kā uz šauras laipas; solis pa labi vai pa kreisi, nepareizā virzienā, un mēs krītam. Tāpēc ir jādara viss, lai mēs uz šīs veselības laipas noturētos. Lai mēs izturētu šo mācību gadu. Tāpēc atcerieties: katram ir pienākums un līdzatbildība darīt visu pēc iespējas pareizi, lai ievērotu drošību.

Aija Didrihsone sacīja: - Pandēmijas laiks mūs darījis arī stiprus. Stiprus tāpēc, ka šogad mēs pārejam uz jauno kompetenču pieeju izglītības mācību satura realizēšanā, un viena no sadaļām ir pašvadīts mācību process. Pedagogi bija nobažījušies, kā tas būs. Bet jūs, cienījamie jaunieši, ar savu radošumu un atbildību apliecinājāt, ka tas viss ir iespējams un ka pedagogiem nebūt nav jābaidās, kā tas notiks. Un īpaši jūsu skolas pedagogiem, kuri šajā laikā, pateicoties savam radošumam un zināšanām, paveica neiespējamo, palīdzot jums ievadīt šo mācību procesu. Bet pats galvenais ir tas, ka mums ir iespēja visiem klātienē atsākt mācības. Es domāju, ikviens no jums, jaunieši, šajā laikā novērtēja pedagogu nozīmi, to, ka ikdienā viņi ir līdzās.

Pedagogiem pārvaldes vadītāja novēlēja, lai ikdienas darbs viņiem būtu nevis nasta un slogs, bet liels gandarījums.

Tā kā iepriekšējā mācību gada noslēgumā COVID-19 pandēmijas dēļ nenotika tradicionālais ikgadējais mācību priekšmetu olimpiāžu veiksminieku un viņu skolotāju kopīgais apbalvošanas sarīkojums, Aija Didrihsone pasniedza īpašus apbalvojumus. Par panākumiem Latvijas skolēnu 44. Zinātniski pētniecisko darbu konferencē bioloģijas zinātņu nozarē Valsts izglītības satura centra 2. pakāpes diplomu saņēma nu jau 12. klases skolniece Beāte Cehanoviča, 3. pakāpes diplomu - 12. klases skolniece Anna Kosinkina. Bioloģijas skolotāja, zinātniski     pētniecisko darbu vadītāja Gita Heistere saņēma Valsts izglītības satura centra Atzinību par skolēnu intereses veicināšanu un atbalstu dalībai Latvijas skolēnu 44. Zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

Kristīne Pakule atgādināja, ka vairāki skolotāji un skolēni iesaistījušies ģimnāzijas piedāvātajā COVID laika konkursā, kurā visi tika aicināti iesaistīties ar savām fotogrāfijām vai citiem materiāliem par pandēmijas laika aktivitātēm. Pateicību par iesaistīšanos saņēma ģimnāzijas direktore Inese Didže, skolotājas Iveta Meija, Marīte Barakauskaite, aplausi tika veltīti darbiniecei Dainai Reimontai, skolēniem Ingmāram Jakovļevam, Evelīnai Bružus, Kristapam Mierlaukam, Violetai Kobjakovai, absolventiem Tomam Jaunozolam, Beātei Freibergai, Simonai Mežgalei, Megijai Polei. 9. klases skolniece Līga Blumfelde tika īpaši uzteikta par precizitāti konkursa noteikumu ievērošanā.

Arī direktores vietniece novēlēja visiem veselību, radošumu, drosmi un izturību darīt visu, kas patiesi nāk no sirds.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu